POR

Sugárzás okozta DNS-törés vizsgálata szuperrezolúciós mikroszkóppal

A nagy térbeli feloldású, úgynevezett szuperrezolúciós optikai mikroszkópia (STORM) segítségével a sejtekben zajló biokémiai folyamatok molekuláris szinten követhetők. Az SZTE Fizikai Intézetében működő AdOptIm kutatócsoport által kifejlesztett mikroszkóprendszer <10 nm struktúrák optikai leképezését teszi lehetővé. A csoport legfrissebb kutatásai a röntgensugarak hatására bekövetkező DNS-törések vizsgálatára irányultak.

A sugárkezelés a rákos megbetegedések kezelésének egyik fontos eszköze. Célja, hogy a rákos sejtek számát hatékonyan és nagy szelektivitással csökkentse. A terápia során a megfelelő sugárzási paraméterek optimalizálása kritikus fontosságú. Az SZTE Fizikai Intézet AdOptIm kutatócsoportjának és az ELI-ALPS Lézeres Kutatóközpont Orvosbiológiai Alkalmazások Csoportjának közös kutatási projektjének célja a besugárzás idő- és dózisfüggő hatásainak vizsgálata volt daganatos sejtekben. A kísérletek során a kutatók a DNS kettős szálú törést jelző, fluoreszcens festékkel jelölt γ-H2AX fehérjékről nyertek képeket konfokális és dSTORM lokalizációs mikroszkóppal. A konfokális felvételek elemzésével nagyszámú sejtről tudtak információt gyűjteni, míg a nagy feloldású lokalizációs felvételek kvantitatív kiértékelése pontos képet adott a γ-H2AX fehérjék eloszlásáról és számosságáról a sejteken belül. A remények szerint az eredmények hozzájárulnak a sugárkezelések hatékonyságának növeléséhez és a DNS-ben bekövetkező kettős szálú törések javító mechanizmusának megértéséhez.


A kutatási eredmények a Pathology and Oncology Research folyóiratban jelentek meg.

Kövess minketinstagramYouTube


Friss hírek

smauszt

Lézerfizikus kollégánkkal az erdélyi FIRKA folyóiratban jelent meg interjú.

VarjuK

Az ELI-ALPS tudományos igazgatója, Intézetünk munkatársa az MTA idei Közgyűlése alkalmából részesült a megtisztelő elismerésben.