adoptim_20220222

Syndecan-4 fehérje szerepének felderítése szuperrezolúciós dSTORM mikroszkóppal

Fizikusok és orvosok közös kutatása vezetett a vázizomzat kialakulásában (illetve egy vázizom eredetű, gyermekkori tumorbetegségben) szerepet játszó fehérje szerkezeti felépítésének alaposabb megértéséhez.

Az SZTE TTIK Fizikai Intézetében működő AdOptIm kutatócsoport az általuk kifejlesztett nagy térbeli feloldású mikroszkóppal és az SZTE ÁOK Biokémiai Intézetével együttműködve syndecan-4 csendesített sejtek citoszkeletális aktinszerkezetét vizsgálták sejtfúzió során.

A közös kutatás során kiderült, hogy a syndecan-4 hatással van a vázizomszövet képződésére, továbbá hogy ez a fehérje hozzájárulhat a leggyakoribb gyermekkori lágyrésztumor, a vázizom eredetű ún. rhabdomyosarcoma (RMS) daganatok fejlődéséhez.

A kutatók a nemrég elfogadásra került tanulmányban izomsejtek aktinszerkezetét elemeztük konfokális és dSTORM szuperrezolúciós lokalizációs mikroszkóppal. A dSTORM mérések felfedték az aktin citoszkeleton szubdiffrakciós szerkezetét és a megnövekedett feloldás lehetővé tette az egyedi aktinkötegek orientációjának és sűrűségének vizualizációját és kvantitatív elemzését. A vizsgálatok során különbségeket mutattak ki a syndecan-4 csendesített sejtekben a kontrollsejtekhez képest. A kutatások eredményei segítettek megérteni a syndecan-4 szerepét az izom differenciálódásában, továbbá rávilágítottak ennek megnövekedett kifejeződésére RMS daganatokban.


adoptim_20220222


Aktin szerkezetvizsgálata sejtfúzió során. Konfokális és dSTORM felvétel kortikális aktinkötegekről, illetve az aktinköteg vastagságának meghatározása a lokalizációk térbeli eloszlásának megillesztésével (a). Aktinhálózat kvantitatív jellemzése csontvázasításon alapuló algoritmussal (b).

Kövess minketinstagramYouTube


Friss hírek

IMG_0270

2022-ben minden kategóriában az SZTE polgárait tüntette ki a Szegedért Alapítvány – március 15-én a fődíjat Prof. Dr. Karikó Katalin, az SZTE kutatóprofesszora, világhírű biokémikus vehette át, mellette nagy tisztelettel elismerték Prof. Dr. Kemény Lajos bőrgyógyász, Prof. Dr. Szatmáry Károly csillagász és Temesi Mária operaénekes munkásságát is.

VarjuK

Az ELI-ALPS tudományos igazgatója, Intézetünk munkatársa az MTA idei Közgyűlése alkalmából részesült a megtisztelő elismerésben.