adoptim_20220222

Syndecan-4 fehérje szerepének felderítése szuperrezolúciós dSTORM mikroszkóppal

Fizikusok és orvosok közös kutatása vezetett a vázizomzat kialakulásában (illetve egy vázizom eredetű, gyermekkori tumorbetegségben) szerepet játszó fehérje szerkezeti felépítésének alaposabb megértéséhez.

Az SZTE TTIK Fizikai Intézetében működő AdOptIm kutatócsoport az általuk kifejlesztett nagy térbeli feloldású mikroszkóppal és az SZTE ÁOK Biokémiai Intézetével együttműködve syndecan-4 csendesített sejtek citoszkeletális aktinszerkezetét vizsgálták sejtfúzió során.

A közös kutatás során kiderült, hogy a syndecan-4 hatással van a vázizomszövet képződésére, továbbá hogy ez a fehérje hozzájárulhat a leggyakoribb gyermekkori lágyrésztumor, a vázizom eredetű ún. rhabdomyosarcoma (RMS) daganatok fejlődéséhez.

A kutatók a nemrég elfogadásra került tanulmányban izomsejtek aktinszerkezetét elemeztük konfokális és dSTORM szuperrezolúciós lokalizációs mikroszkóppal. A dSTORM mérések felfedték az aktin citoszkeleton szubdiffrakciós szerkezetét és a megnövekedett feloldás lehetővé tette az egyedi aktinkötegek orientációjának és sűrűségének vizualizációját és kvantitatív elemzését. A vizsgálatok során különbségeket mutattak ki a syndecan-4 csendesített sejtekben a kontrollsejtekhez képest. A kutatások eredményei segítettek megérteni a syndecan-4 szerepét az izom differenciálódásában, továbbá rávilágítottak ennek megnövekedett kifejeződésére RMS daganatokban.


adoptim_20220222


Aktin szerkezetvizsgálata sejtfúzió során. Konfokális és dSTORM felvétel kortikális aktinkötegekről, illetve az aktinköteg vastagságának meghatározása a lokalizációk térbeli eloszlásának megillesztésével (a). Aktinhálózat kvantitatív jellemzése csontvázasításon alapuló algoritmussal (b).

Pótfelvételi 2022

lepesrol_lepesre_w_ttik

Fontos információk a 2022. szeptemberben induló képzéseinkkel kapcsolatban: személyes és online fogadóóra a Fizikai Intézetben, általános félévkezdési és pótfelvételi információk.

Kövess minketinstagramYouTube


Friss hírek

20221003_korom_AjtaiT

A dízelüzemű járművekből és a fűtési rendszerekből a légkörbe kerülő koromszennyezés alapos vizsgálatához szükséges, úttörő jellegű laboratóriumi fejlesztések is zajlanak az SZTE TTIK Fizikai Intézetében.

20220926_kisbolygok

A 2022-ben elhunyt Prof. Dr. Csákány Béla matematikusról és Haumann Péter színművészről az SZTE csillagászának kezdeményezésére neveztek el kisbolygókat.