Kutatási és K+F kompetenciáink

namilab


Szakterület: anyagtudomány, lézerfizikaKulcsszavak: lézeres anyagmegmunkálás, lézeres vágás, lézeres hegesztés, szállézerek, optikai szálhegesztés


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Lézeres anyagmegmunkálási laboratórium

Dr. Geretovszky Zsolt

email: gero@physx.u-szeged.hu

honlap: http://titan.physx.u-szeged.hu/~namilab/indexen.html


A labor profiljába elsősorban a különböző lézeres anyagmegmunkálási eljárások (lézeres hegesztés és forrasztás, -vágás, -jelölés, -mikromegmunkálás) alkalmazása és vizsgálata, valamint a nagy átlagteljesítményű szállézerekhez kapcsolódó technológiák vizsgálata és fejlesztése (pl. optikai szálak hegesztése, nemlineáris effektusok vizsgálata) áll.


Főbb eszközök:

Indupro InduWeld 4.0 lézerhegesztő munkaállomás (Trumpf Trufiber 1000 szállézer és Trumpf PFO szkenner optika)

CorActive CLM 1000 szállézer

SPI redENERGY G3 SPI-P40 és SPI-P20 szállézerek

Fujikura FSM-100M+ szálhegesztő

Fujikura CT-105 száltörő

Thorlabs OSA202C optikai spektrumanalizátor

További fontosabb műszerek: spektrométerek a 300-2500 nm tartományra, lézerteljesítmény mérők 12500 W átlagteljesítményig, professzionális hőkamera

bhopp1


Szakterület: nanotudomány, anyagtudomány


Kulcsszavak: lézer abláció, PLD, LIFT, MAPLE, nanorészecskék, nanostruktúrák, lézeres maratás, lézeres műtét


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Kis teljesítményű lézeres anyagmegmunkálási központ

Prof. Dr. Hopp Béla

bhopp@physx.u-szeged.hu

http://titan.physx.u-szeged.hu/feny_anyag/feny_anyag.html


Az anyagmegmunkálási laboratórium profiljába a különböző, 250 W alatti teljesítményű folytonos lézeres, illetve milliJoule nagyságrendű impulzusenergiájú impulzuslézeres anyagmegmunkálási eljárások (lézeres vágás, jelölés, gravírozás, felületkezelés, abláció, vékonyréteg leválasztás, nano- és mikromegmunkálás) alkalmazása és vizsgálata áll. A rendelkezésünkre álló lézerrendszerekkel elsősorban polimerek, üvegek, biológiai minták, szövetek precíziós megmunkálására van lehetőség. Fő profilunk műanyagipari és orvostudományi lézeres alkalmazási lehetőségek felkutatása, fejlesztése, vizsgálata.


Főbb eszközök:

Duplacsöves excimer lézer (193 nm és 248 nm), Nd:YAG lézer (1064 nm, 532 nm, 266 nm), CO2 lézer (200 W), CO2 lézer (30 W)


hill


Szakterület: lézerfizika, nagy intenzitású lézer-anyag kölcsönhatások, plazmafizika


Kulcsszavak: excimer lézer, nagy intenzitás, nagy kontraszt, rövid impulzushossz, plazmafizika


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Nagy Intenzitású Lézer Laboratórium

email: Prof. Dr. Szatmári Sándor

szatmaris@titan.physx.u-szeged.hu

http://exp.physx.u-szeged.hu/hill/


A "Nagy Intenzitású Lézer Laboratóriumban (HILL)" excimer lézerek kutatása, illetve fejlesztése folyik, amely elsõdleges célja nagy energiájú, nagy fókuszált intenzitású és igen rövid lézer-impulzusok elõállítása. A kísérleti munka alapja egy nagy intenzitású excimer lézerrendszer. Ezen gázlézerek rövid (248 nm-es) hullámhossza jobb fókuszálhatóságot nyújt a szilárdtest lézerekkel szemben, amely kompenzálja a viszonylag alacsony teljesítmény szintet. A kutatási tevékenység igen jelentõs részét a lézerek fejlesztése teszi ki. Jelenleg 80 mJ vagy 40 mJ energiájú és 600 fs illetve 150 fs impulzusidejû impulzusokat tudunk elõállítani, amelyet lefókuszálva egy diffrakció-limitált foltban az intenzitás 1018 W/cm2 fölött van. Egy másik lényeges tevékenység a lézerimpulzus idõbeli összenyomása 100 fs alá.


Főbb eszközök:

femtoszekundumos hibrid festék-excimer lézer rendszerek, nanoszekundumos excimer lézerek, vákuum kamrák, céltárgy területek nagy intenzitású lézer-anyag kölcsönhatásokhoz és anyagmegmunkáláshoz, diagnosztikai műszerek széles skálája

bhopp2


Szakterület: nanotudomány, anyagtudomány


Kulcsszavak: atomerő mikroszkópia, felület profilometria


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

3D felület térképezési központ

Prof. Dr. Hopp Béla

bhopp@physx.u-szeged.hu

http://titan.physx.u-szeged.hu/feny_anyag/feny_anyag.html


A laboratóriumban felületek mikro- és nanométeres morfológiai vizsgálatára van lehetőség. A vizsgálható minta mérettartomány profilométeres rendszerünkkel maximum 25x25 cm2, szubnanométeres vertikális feloldással, 250 mikrométeres maximális magasságkülönbség mellett, míg az atomi erő mikroszkópunkkal a legnagyobb vizsgálható terület 45x45 µm2, szubnanométeres vertikális és laterális feloldással, 10 mikrométeres maximális magasságkülönbség tartományon belül.


Főbb eszközök:

PSIA atomerő mikroszkóp, Dektak felületi profilométer


adoptim1


Szakterület: egy-molekula lokalizációs mikroszkópia


Kulcsszavak: multimodális lokalizációs spektroszkópia, artifaktum elemzés


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

dSTORM szuperrezolúciós mikroszkópia központ

Dr. Erdélyi Miklós

email: erdelyim@physx.u-szeged.hu

http://titan.physx.u-szeged.hu/~adoptim/


A kutatócsoport kiemelten a nagy térbeli feloldású, úgynevezett szuperrezolúciós lokalizációs mikroszkópiával, annak elméletével, modellezésével, kísérleti fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozik. A biológiai mintákban elérhető <20 nm térbeli feloldású fluoreszcens képek kvantitatív kiértékelése mellett összehasonlító/kontroll méréseket végzünk.


Főbb eszközök:

Nikon Eclipse Ti-E invertált fluoreszcencia mikroszkóp

OptoSplit II+Bypass dual-view egység

Gerjesztési hullámhpsszak: 405, 488, 561, 642nm

Kivilágítási módok: EPI, TIRF, HILO

adoptim2


Szakterület: konfokális képalkotás


Kulcsszavak: Fluoreszcencia (FLIM, FCS és anizotrópia) konfokális mikroszkópia


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Konfokális mikroszkópia központ

Dr. Erdélyi Miklós

email: erdelyim@physx.u-szeged.hu

http://titan.physx.u-szeged.hu/~adoptim/


A konfokális mikroszkóp alkalmas fluoreszcens minták 3D leképezésére mikronos térbeli feloldással. A Nikon C2 pásztázó egységhez egy PicoQuant fluoreszcencia élettartam, anizotrópia, és FCS rendszer van építve, melynek segítségével pl. HOMO-FRET, HETERO-FRET és diffúziós méréseket tudunk végezni.


Főbb eszközök:

Nikon C2 konfokális mikroszkóp

PicoQuant fluoreszcencia élettartam, anizotrópia és FCS mérőfeltét

Gerjesztési hullámhpsszak: 405, 488, 561, 642nm

namilab2


Szakterület: anyagtudomány, nanotechnológia, aeroszol kutatás


Kulcsszavak: szikra abláció, elektromos kisülési plazma, aeroszol kutatás, nanotechnológia, többkomponensű nanostruktúrák


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Nanorészecske generálási laboratórium

Dr. Kohut Attila

email: akohut@titan.physx.u-szeged.hu

http://titan.physx.u-szeged.hu/~namilab/indexen.html


Laboratóriumunkban elektromos kisülési plazmákon (szikra és ív) alapuló generátorok segítségével hozunk létre egy- és többkomponensű nanorendszereket gáz fázisban, aeroszol formában. A labor fő profilja a nanorészecskék előállítása, karakterizálása és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata mellett a kisülési plazma és a részecskék kialakulásának tanulmányozása elsősorban optikai spektroszkópiai módszerekkel.


Főbb eszközök:

Egyedi építésű szikra- és ívkisüléses nanorészecske generátorok (VSPARTICLE HVU nagyfrekvenciás tápegység és FUG HCK 800-12500 tápegység).

TSI 3938L52 elektromos mobilitáson alapuló aeroszol méreteloszlás meghatározó műszer (SMPS)

Andor iStar DH334T-18F-04 iCCD kamera és LTB Aryelle 200 spektrográf

ajtai


Szakterület: aeroszolok, nanoanyagok, fotoakusztika


Kulcsszavak: lézer-alapú aeroszolkutatás, fotoakusztika


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Lézeres aeroszol kutatási laboratórium

Dr. Ajtai Tibor

email: ajtai@titan.physx.u-szeged.hu


A lézeres Aeroszol Kutatások Kutatócsoportnak (LAKK) valós légköri és laboratóriumi körülmények között előállított nanoaeroszolok és különböző aeroszol standardok generálása és azok komplett fizikai-kémiai sajátosságainak vizsgálata a fő kutatási területe. Tudományos tevékenységünk alapkutatást, műszer fejlesztést, modellezést és számos gyakorlati alkalmazást foglal magába. Legfontosabb kutatási témáink: Dízel korom aeroszol vizsgálatok, emissziós bázisú üzemanyag-fejlesztés, maszkok áteresztőképességének és aeroszol kibocsátással járó orvosi beavatkozások vírusterjedés-kockázat vizsgálata, biomassza aeroszolok karakterizálása, légköri szennyező aeroszolok forráskibocsátásának és karakterizálásának vizsgálata.


Főbb eszközök:

EEPS, DMA, COC, OPC, Aetalométer, MAAP, Több hullámhosszú-PA, SMPS, TEOM, EO/OC analizátor, AURORA3000 Nephelométer.


Kövess minketinstagramYouTube


Friss hírek

IMG_0270

2022-ben minden kategóriában az SZTE polgárait tüntette ki a Szegedért Alapítvány – március 15-én a fődíjat Prof. Dr. Karikó Katalin, az SZTE kutatóprofesszora, világhírű biokémikus vehette át, mellette nagy tisztelettel elismerték Prof. Dr. Kemény Lajos bőrgyógyász, Prof. Dr. Szatmáry Károly csillagász és Temesi Mária operaénekes munkásságát is.

VarjuK

Az ELI-ALPS tudományos igazgatója, Intézetünk munkatársa az MTA idei Közgyűlése alkalmából részesült a megtisztelő elismerésben.