Általános információk
Munkatársaink
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Fizika Doktori Iskola
Felvételizőknek
Tanár kollégák számára
 
Hírek, rendezvények
Galéria
Tudományos és ipari kapcsolataink
 

TANSZÉKEK
Elméleti Fizikai Tanszék
Kísérleti Fizikai Tanszék
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
 
További egységeink:
Szegedi
Csillagvizsgáló


 
SZTE TTIK
Fizikai Intézet > Kutatás
Kutatás

A Fizikai Intézeten, valamint az együttműködő akadémiai kutatócsoportokban és partnerintézményeinkben változatos témákban van lehetőség alap- ill. alkalmazott kutatási területekbe való bekapcsolódásra:


Nagy intenzitású és ultrarövid időtartamú fényimpulzusokat előállító lézerek fejlesztése

TeWaTi kutatócsoport

Nagy Intenzitású Lézer Laboratórium (HILL)

Nagyrészt az Intézet kutatói által végzett, több évtizedes munkának köszönhetően néhány éven belül Szegeden épül meg a világ egyik legnagyobb és legmodernebb lézerfizikai kutatóközpontja, az ELI (Extreme Light Infrastructure) egyik egysége, mely várhatóan több száz szakember számára teremt majd munkahelyet!


Excimer lézeres anyagmegmunkálással kapcsolatos jelenségek, ill. ezek felhasználási lehetőségeinek vizsgálata; lézerek orvosi alkalmazásai

Ipari gázok és az atmoszféra szennyező komponenseinek mérése lézeres spektroszkópia révén (fotoakusztika)

Lézeres nanorészecske-előállítás, vékonyrétegépítés és mikroméretű anyagmegmunkálás


Anyagvizsgálat optikai és mikroszkópiai módszerekkel

Plazmonikai és nano-optikai kutatások


Véletlenszerű jelenségek vizsgálata, élettani jelek méréstechnikája, számítógépes mérések fejlesztése

Biofizikai és orvosi fizikai kutatások

Asztrofizikai kutatások hazai és külföldi műszerek, valamint űrtávcsövek adatainak felhasználásával

Elméleti fizikai kutatások 

  • Kvantumelmélet informatikai alkalmazásai
  • Kvantumoptikai jelenségek
  • Matematikai szimmetria struktúrák fizikai alkalmazásai, integrálható rendszerek
  • Számítógépes molekulatervezés, polimerfizika
  • Statisztikus fizika alkalmazásai

Gravitációelméleti kutatások

  • Általános relativitáselmélet
  • Gravitációs hullámok közvetlen detektálása (LIGO-kollaboráció)
  • Galaxisdinamikai kutatások, szupermasszív fekete lyukak
  • Kozmológia: sötétenergia-modellek, alternatív gravitációelméletek, bránok

 

Projektek

 


 

iyinet 2012 seo yarışması llhtnbşklhyktr iyinet 2012 seo yarışması llhtnbşklhyktr iyinet 2012 seo yarışması llhtnbşklhyktr


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+

Fizika

  Mesterképzések
+ Fizikus
+ Csillagász
+ Fizikatanár
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
+ Fizikus hírlevél
+ Fizika napja
+ Budó verseny
+ Játsszunk fizikát!
+ Pályázat kísérleti fizikából
 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
+ Tudományos Diákkör (TDK)