Általános információk
Munkatársaink
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Fizika Doktori Iskola
Felvételizőknek
Tanár kollégák számára
 
Hírek, rendezvények
Galéria
Tudományos és ipari kapcsolataink
 

TANSZÉKEK
Elméleti Fizikai Tanszék
Kísérleti Fizikai Tanszék
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
 
További egységeink:
Szegedi
Csillagvizsgáló


 
SZTE TTIK
Fizikai Intézet > Tudományos és ipari kapcsolataink
Tudományos és ipari kapcsolataink

Tudományos együttműködéseink:

MTA Szegedi Biológiai Központ

MTA Csillagászati Kutatóintézet (szupernóvák, változócsillagok és exobolygók vizsgálata)

University of Texas (szupernóvák vizsgálata)

Luminy Institute of Mathematics, Marseille (matematikai-fizikai kutatások)

A LAMILAB csoport nemzetközi kapcsolatai:

Gravitációelméleti csoport:

 

Ipari kapcsolataink:

Az Intézet ipari kutatásokban is aktív szerepet vállal, melyekbe szintén várjuk a tehetséges hallgatók bekapcsolódását. Ezek a cégek egyúttal elhelyezkedési lehetőségeket is kínálnak a nálunk végzett hallgatóknak.

Fontosabb együttműködéseink:

Több, a Fizikai Intézeten folyó kutatási témából is további fejlesztési irányok alakultak ki, melyek munkatársaink által alapított spin-off cégek keretein belül működnek:


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+

Fizika

  Mesterképzések
+ Fizikus
+ Csillagász
+ Fizikatanár
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
+ Fizikus hírlevél
+ Fizika napja
+ Budó verseny
+ Játsszunk fizikát!
+ Pályázat kísérleti fizikából
 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
+ Tudományos Diákkör (TDK)