Általános információk
Munkatársaink
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Fizika Doktori Iskola
Felvételizőknek
Tanár kollégák számára
 
Hírek, rendezvények
Galéria
Tudományos és ipari kapcsolataink
 

TANSZÉKEK
Elméleti Fizikai Tanszék
Kísérleti Fizikai Tanszék
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
 
További egységeink:
Szegedi
Csillagvizsgáló


 
SZTE TTIK
Fizikai Intézet > A fizika alapszakról és szakirányokról
A fizika alapszakról és szakirányokról

A Bolognai Nyilatkozat alapelveinek megfelelően a szegedi felsőfokú fizikaoktatásban a hagyományos egyetemi (főiskolai) képzést 2006. szeptemberétől egy 6 féléves alapképzés (BSc) és az utána következő 4 féléves mesterképzés váltotta fel.

Az alapképzés első két félévében a szokásos fizikai alapozó ismereteken mellett a diákok informatikai, matematikai továbbá általános menedzsment és európai uniós alapismereteket sajátíthatnak el. Az alapszak további négy félévében a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően speciális tárgyakat vehetnek fel, lehetőségük van szakirányos betétlap megszerzésére.

Fizika BSC szak képzési és kimeneti követelményei


Levelező órarend 2019/2020 II. félév

Mintatanterv a 2015-2016. tanévtől

Mintatanterv a 2017-2018. tanévtől, nappali tagozat

Mintatanterv a 2017-2018. tanévtől, levelező tagozat

Szakdolgozati szabályzat

A záróvizsga rendje

Záróvizsga tételek

Hallgatói segédlet Fizika BSc záróvizsgához


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+

Fizika

  Mesterképzések
+ Fizikus
+ Csillagász
+ Fizikatanár
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
+ Fizikus hírlevél
+ Fizika napja
+ Budó verseny
+ Játsszunk fizikát!
+ Pályázat kísérleti fizikából
 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
+ Tudományos Diákkör (TDK)