Általános információk
Munkatársaink
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Fizika Doktori Iskola
Felvételizőknek
Tanár kollégák számára
 
Hírek, rendezvények
Galéria
Tudományos és ipari kapcsolataink
 

TANSZÉKEK
Elméleti Fizikai Tanszék
Kísérleti Fizikai Tanszék
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
 
További egységeink:
Szegedi
Csillagvizsgáló


 
SZTE TTIK
Fizikai Intézet > BSc/MSc-képzés
BSc/MSc-képzés

2006-ig Magyarországon főiskolai és egyetemi képzés volt, mely oktatási formák mind tartalmukban, mind a képzés időtartamában eltértek egymástól. A főiskolai oktatásban a gyakorlati jellegű ismeretek kaptak nagyobb szerepet, míg az egyetemi képzések elsősorban a nagyobb elméleti háttérre helyezték a hangsúlyt, és egy - két évvel hosszabbak voltak.

A többciklusú képzésről

Az Európai Unióhoz történő csatlakozással együtt megkezdődött a felsőoktatási rendszerek uniós összehangolása is. Az egységes Európában a felsőoktatás többciklusú lesz. Az első szint az alapdiploma megszerzése. Az angolszász hagyományoknak megfelelően szokás ezt BSc -képzésnek, Bachelor fokozatnak is nevezni. Fizika alapszakon a képzés 6 félév.

A fizika alapszakról és a szakirányokról


A szakirányos hallgatók alapdiplomája a szakirányú végzettséget tanúsító betétlappal egészül ki. A kutató és tanári szakirányok amellett, hogy a speciális ismeretanyag átadásával segítik a képzésből kilépő hallgatók elhelyezkedését, fizikából megalapozzák a különböző mesterszakok képzését.

A mesterképzés (MSc-képzés, master-fokozat) során a hallgatók tudományos igényű ismereteket szereznek a fizika és alkalmazásai területén. A kétéves MSc-képzés végén – sikeres záróvizsga esetén – a hallgatók mester szintű diplomát kapnak.

A mesterképzésről bővebben...A végzett hallgatók legjobbjai az SZTE Doktori Iskolájába nyerhetnek felvételt, ahol a 6 féléves doktori képzés után megszerezhetik a doktori (PhD) fokozatot.

Doktori képzés

Az egyetemen a tantárgyak felvétele, és a vizsgákra jelentkezés elektronikusan történik az Egységes tanulmányi Rendszer (ETR) keretében. Az ETR nyilvános felületein (nem kell azonosítóval belépni) megtekinthetők a képzési tervek, és a féléves órarendek.


VIZSGAIDŐSZAKI TEREMREND
http://exp.physx.u-szeged.hu/oktatasszervezes/vizsgaidoszakiteremrend.xlsx

 


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+

Fizika

  Mesterképzések
+ Fizikus
+ Csillagász
+ Fizikatanár
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
+ Fizikus hírlevél
+ Fizika napja
+ Budó verseny
+ Játsszunk fizikát!
+ Pályázat kísérleti fizikából
 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
+ Tudományos Diákkör (TDK)