Általános információk
Munkatársaink
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Fizika Doktori Iskola
Felvételizőknek
Tanár kollégák számára
 
Hírek, rendezvények
Galéria
Tudományos és ipari kapcsolataink
 

TANSZÉKEK
Elméleti Fizikai Tanszék
Kísérleti Fizikai Tanszék
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
 
További egységeink:
Szegedi
Csillagvizsgáló


 
SZTE TTIK
Fizikai Intézet > Felvételizőknek
Felvételizőknek

A kétciklusú képzési rendszerben a Fizika alapszak (BSc) választását javasoljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a Világegyetem, a természeti jelenségek, az atomok, a lézerek, a technika, a számítógépek és a matematika iránt, kíváncsiak a természeti jelenségek mélyebb okaira, szeretnének fizikai kísérleteket, méréseket végezni, illetve a tanári pálya iránt érdeklődnek.

Bővebben a Fizika alapszakról és a választható szakirányokról

A diákok a három éves BSc-képzés elvégzése után BSc-alapdiplomát kapnak, mely a szakirányt választó hallgatók esetében a szakirányú végzettséget tanúsító betétlappal egészül ki. A kutatói és tanári szakirányok amellett, hogy a speciális ismeretanyag átadásával segítik a képzésből kilépő hallgatók elhelyezkedését, fizikából megalapozzák a különböző mesterszakok (MSc) képzését. A korábbi egyetemi szakoknak megfelelő diplomát nyújtó mesterszakokra bármelyik szakirányról sikeres felvételi vizsga révén lehet bekerülni.

Mesterképzéseink

A kétéves MSc-képzés végén – sikeres záróvizsga esetén – a hallgatók mesterszintű diplomát kapnak. A végzett hallgatók legjobbjai az SZTE Doktori Iskolájába nyerhetnek felvételt, ahol a három éves doktori képzés után megszerezhetik a doktori (PhD) fokozatot. Diplomásainkat szívesen fogadják hazai kutatóintézetekben, egyetemeken, de európai és tengerentúli doktori iskolákban is – közülük többen váltak sikeres kutatókká az elmúlt időkben.

A kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgatók számára – a Fizikai Intézet szerteágazó külföldi kapcsolatai révén – lehetőség nyílik neves európai és amerikai egyetemeken résztanulmányok folytatására.

A tudományos diákkör (TDK), valamint szakdolgozati munka keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik bekapcsolódni a Fizikai Intézeten, valamint partnerintézményeinkben folyó tudományos kutatásokba.

Részletek az Intézeten folyó kutatómunkáról

Az Intézet ipari kutatásokban is aktív szerepet vállal, melyekbe szintén várjuk a tehetséges hallgatók bekapcsolódását. Ezek a cégek egyúttal elhelyezkedési lehetőségeket is kínálnak a nálunk végzett hallgatóknak.

Tudományos és ipari kapcsolataink

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az alapdiplomával kilépők tudományos kutatóintézetekben, ipari vállalatok fejlesztő- és minőségvizsgáló részlegeiben helyezkedhetnek el magas szintű tudományos segéderőként, illetve kis- és középvállalkozásoknál gyártási folyamatot szervező-irányító középvezetőként.

A mesterképzés után az egyetemről kikerülő friss diplomások számára többféle elhelyezkedési lehetőség kínálkozik:

  • Részvétel alap-, ill. alkalmazott kutatást végző kutatócsoportok munkájában (hazai ill. külföldi egyetemek vagy kutatóintézetek, ELI)

  • Csúcstechnológiai folyamatokra alapozott mérési rendszerek üzemeltetése különböző ipari cégek műhelyeiben, laboratóriumaiban

  • Informatikai tudás kamatoztatása számítástechnikai cégeknél

  • Elhelyezkedés a fizikai módszereket felhasználó határterületeken (környezetvédelem, banki és tőzsdei szféra, rendszerirányítás, stb.)

  • Természettudományos tanári pálya itthon vagy külföldön

Szórólap

Ha a fentiek felkeltették érdeklődésedet, várjuk jelentkezésedet!

További információk:

Szalai Tamás: szaszi@titan.physx.u-szeged.hu

6720 Szeged, Dóm tér 9.

Tel.: 62/544-421

Mesterszakos felvételi eljárások:

Dr. Szatmáry Károly: k.szatmary@physx.u-szeged.hu

Tel.: 62/544-666
 


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+

Fizika

  Mesterképzések
+ Fizikus
+ Csillagász
+ Fizikatanár
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
+ Fizikus hírlevél
+ Fizika napja
+ Budó verseny
+ Játsszunk fizikát!
+ Pályázat kísérleti fizikából
 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
+ Tudományos Diákkör (TDK)