A Fizika alapszak  2017/2018. tanévtől érvényes mintatanterve
Elfogadva: 2019.03.07. 
Javítva: 2020.12.09.
    heti óraszám        
kód TÁRGY ea. gy. lab. kredit teljesítés Előfeltételek Kategória
  1. Félév ea gy lab kr      
FBN102E Fizikai praktikum 1. 1 0 0 1 K   Á-tt
FBN102G Fizikai praktikum 1. (gyak) 0 1 0 1 Gy   Á-tt
FBN101-1E Mechanika 4 0 0 4 K FBN102E, FBN101G (vizsgaelőfeltétel) F-mech
FBN101-1G Mechanika (gyakorlat) 0 4 0 4 Gy FBN101E (vizsgaelőfeltétel) F-mech
MBNX122ujE Kalkulus I. fizikusoknak 2 0 0 2 K   Á-mat
MBNX122ujG Kalkulus I. fizikusoknak 0 2 0 2 Gy   Á-mat
FMBN108ujE Lineáris algebra fizikusoknak 3 0 0 3 K   Á-mat
FMBN108ujG Lineáris algebra fizikusoknak 0 2 0 2 Gy   Á-mat
FBN103E Informatika a fizikában 1. 2 0 0 2 K   Á-inf
KBN701 Kémia alapjai biológusoknak és fizikusoknak 2 0 0 2 K   Á-tt
KBN901L-00006 Általános kémia laboratórium TTK-soknak 0 0 2 2 Gy   Á-tt
  Szabadon választható kurzus 3 0 0 3     V
  összesen 17 9 2 28    
     
  2. Félév ea gy lab kr      
FBN201E Fizikai praktikum 2. 1 0 0 1 K FBN101-1E, FBN201G Á-tt
FBN201G Fizikai praktikum 2. 0 1 0 1 Gy FBN101-1E, FBN201E Á-tt
FBN209L Fizika alapozó laboratórium 0 0 2 2 Gy FBN101-1E F-fizlab
FBN203-1E Termodinamika 2 0 0 2 K FBN102E, FBN203-1G F-termo
FBN203-1G Termodinamika 0 1 0 1 Gy FBN102E, FBN203-1E F-termo
FBN202ujE Hullámtan és optika 4 0 0 4 K FBN101-1E, FBN202ujG F-hull
FBN202ujG Hullámtan és optika 0 2 0 2 Gy FBN202ujE F-hull
MBNX461E A sztochasztika alapjai fizikusoknak 2 0 0 3 K MBNX461G Á-mat
MBNX461G A sztochasztika alapjai fizikusoknak 0 2 0 2 Gy MBNX461E Á-mat
MBNX222ujE Kalkulus II. fizikusoknak 3 0 0 3 K MBNX122ujG Á-mat
MBNX222ujG Kalkulus II. fizikusoknak 0 2 0 2 Gy MBNX122ujE Á-mat
FBN220E Informatika a fizikában 2. 2 0 0 2 K FBN101-1E, FBN103E  Á-inf
FBN219E Fizikai mérőmódszerek 2 0 0 2 K FBN101-1E F-fizlab
  Szabadon választható kurzus 2 0 0 2     V
  összesen 18 8 2 29    
 
  3. Félév ea gy lab kr      
FBN307E Biofizika alapjai 2 0 0 3 K FBN203-1E F-biofiz
FBN304-1E Elektromágnesség 4 0 0 4 K FBN101-1E, FBN304-1G F-elekt
FBN304-1E Elektromágnesség 0 3 0 3 Gy FBN101-1E, FBN304-1E F-elekt
FBN311E Elméleti mechanika 4 0 0 4 K FBN101-1E, MBNX222ujE, FBN311G F-elmme
FBN311G Elméleti mechanika 0 2 0 2 Gy FBN101-1E, MBNX222ujE, FBN311E F-elmme
FBN309L Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 1. 0 0 4 4 Gy FBN209L, FBN219E F-fizlab
FBN218E Matematikai módszerek a fizikában 1. 2 0 0 2 K MBNX222ujE, FBN218G F-fmat
FBN218G Matematikai módszerek a fizikában 1. 0 2 0 2 Gy MBNX222ujE, FBN218E F-fmat
  Specializáció              
  Szabadon választható kurzus              
összesen 12 7 4 24
  4. Félév ea gy lab kr      
FBN405E Atomfizika 2 0 0 3 K FBN202ujE, FBN304-1E F-atom
FBN414ujE Relativitáselmélet alapjai 2 0 0 2 K FBN218E, FBN304-1E, FBN414ujG F-rel
FBN414ujG Relativitáselmélet alapjai 0 1 0 1 Gy FBN218E, FBN304-1E, FBN414ujE F-rel
FBN434E Elektronika 2 0 0 2 K FBN304-1E Á-elekt
FBN318ujE Matematikai módszerek a fizikában 2. 2 0 0 3 K FBN218E, FBN318ujG F-fmat
FBN318ujG Matematikai módszerek a fizikában 2. 0 1 0 1 Gy FBN218E, FBN318ujE F-fmat
FBN409L Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 2. 0 0 4 4 Gy FBN309L, FBN202ujE F-fizlab
FBN425E Kvantumfizika alapjai 2 0 0 3 K FBN202ujE, MBNX222ujE, FBN425G F-kvant
FBN425G Kvantumfizika alapjai 0 1 0 1 Gy FBN202ujE, MBNX222ujE, FBN425E F-kvant
FBN401E Számítógépes fizika 2 0 0 3 K FBN401L, FBN220E, FBN311E F-inffiz
FBN401L Számítógépes fizika 0 0 1 0 A FBN401E, FBN220E, FBN311E F-inffiz
  Specializáció              
  Szabadon választható kurzus              
összesen 12 3 5 23
  5. Félév ea gy lab kr      
FBN5191L Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 3. 0 0 4 4 Gy FBN304-1E, FBN405E F-fizlab
FMN514ujE Elektrodinamika 2 0 0 3 K FBN218E, FBN304-1E, FMN514ujG F-eldin
FMN514ujG Elektrodinamika (gyak) 0 2 0 2 Gy FBN218E, FBN304-1E, FMN514ujE F-eldin
FBN506E Kondenzált anyagok fizikája 2 0 0 3 K FBN405E F-kond
FBN515E-00001 Mag- és részecskefizika 1. 2 0 0 2 K FBN405E F-mag
FBN523E Statisztikus fizika alapjai 2 0 0 3 K FBN513G, FBN425E, FBN311E F-stat
FBN513G Statisztikus fizika alapjai 0 1 0 1 Gy FBN513E, FBN425E, FBN311E F-stat
FBN570uj Szakdolgozat 1. 0 1 0 3 Gy FBN405E, FBN425E D
  Specializáció              
  Szabadon választható kurzus              
  összesen 8 4 4 21    
  6. Félév ea gy lab kr      
FBN601E Csillagászat 2 0 0 3 K FBN405E F-csill
FBN509L Elektronika laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy FBN209L F-fizlab
FBN622E Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2 0 0 3 K FBN202ujE, FBN622G F-spekt
FBN622G Spektroszkópiai vizsgálati módszerek gyakorlat 0 2 0 2 Gy FBN202ujE, FBN622E F-spekt
FBN670uj Szakdolgozat 2. 0 2 0 7 Gy FBN570ujG D
  Specializáció              
  Szabadon választható kurzus              
  összesen 4 4 4 19    
Differenciált szakmai ismeretek - specializációk  
  Általános képzés (kísérleti fizikus)        32   Felelős oktató: Szatmári Sándor  
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24      
MBN521 Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K,Gy   S
  Fizika KV       3     S
  összesen 14 9 4 32    
             
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 3 5 23      
  A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal 2 2 0 6 K,Gy MBNX222E S
  összesen 14 5 5 29  
             
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21      
FMN1051B Kvantummechanika "B" 3 0 0 4 K,Gy   S
FBN4021 Lézerek alapjai 2 0 0 3 K   S
  Fizika KV       3     S
  összesen 13 4 4 31  
             
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 4 19      
  Menedzsment  2 0 0 3     S
  Mérés és adatgyűjtés labor 0 0 2 2     S
  Fizika KV       3     S
  Szabadon választott 4     4     V
  összesen 10 4 6 31  
Fizika KV, azaz Kötelezően választható fizika kurzus kreditje összesen: 9
FMN659 Levegőminőség mérési módszerek 2 0 0 3 K    
FBN332 Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba 2 0 0 3 K    
FBN301 Elektrotechnikai mérőmódszerek 0 0 3 3 Gy    
FBN421 Optikai mérőmódszerek 2 1 0 4 K, Gy    
FMN6281 Szimmetriák a fizikában 2 1 0 5 K, Gy    
MBNX321 Lineáris terek és operátorok 2 1 0 4 K,Gy    
  Fizikus specializáció       32   Felelős oktató: Fehér László  
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24      
MBN521 Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K,Gy   S
MBNX321 Lineáris terek és operátorok 2 1 0 4 K,Gy   S
  összesen 16 10 4 33  
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 3 5 23      
  A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal 2 2 0 6 K,Gy MBNX222E S
  Szabadon választott 2 0 0 2      
  összesen 16 5 5 31    
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21      
FMN1051 Kvantummechanika 3 2 0 7 K,Gy   S
  Szabadon választott 2 0 0 2      
  összesen 13 6 4 30    
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 4 19      
  Fizika KV 4 2 0 10 K,Gy   S
  összesen 8 6 4 29    
Fizika KV, azaz Kötelezően választható fizika kurzus kreditje összesen: 10
FMN4111 Analitikus mechanika 2 1 0 5 K, Gy    
MMNX021 Analízis fizikusoknak 2 1 0 5 K,Gy MBNX222uj  
FMN6241 Az általános relativitáselmélet alapjai 2 1 0 5 K, Gy    
FMN6281 Szimmetriák a fizikában 2 1 0 5 K, Gy    
  Biofizika specializáció       32   Felelős oktató: Maróti Péter  
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24      
BTN019E Biokémia 2 0 0 2 K   S
MBN521 Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K,Gy   S
  összesen 16 9 4 31    
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 3 5 23      
KBN705 A szerves kémia alapjai 3 0 0 3 K   S
KBN824 Bevezetés a fizikai kémiába 2 0 0 3 K   S
  összesen 17 3 5 29    
       
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21      
BBN037 Sejtbiológia 1. 2 0 0 2 K   S
BTN100 Molekuláris biológiai alapok 2 1 0 3 K   S
FBN417 Biológiai fizika 2 0 0 3 K   S
  Szabadon választott 2 0 0 2      
  összesen 16 5 4 31    
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 4 19      
BBN038 Sejtbiológia 2. 2 0 0 2 K BBN037E S
FBN627 Szerkezetvizsgálat biofizikai módszerei 2 0 0 3 K   S
FBN407 Biofizikai problémák 2 1 0 4 K,Gy   S
BTN019G Biokémia gyakorlat 0 0 2 2 K,Gy   S
  Szabadon választott 2 0 0 2      
összesen 12 5 6 32
  Csillagász specializáció       32   Felelős oktató: Szatmáry Károly  
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24      
FBN310Cuj Bevezetés a csillagászatba 1. 3 2 0 6 K,Gy   S
FBN220Cuj Informatika a csillagászatban 1 1 0 2 Gy FBN220E S
összesen 16 10 4 32
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 3 5 23      
FBN410C Bevezetés a csillagászatba 2. 3 2 0 6 K,Gy   S
FBN429C Csillagászati megfigyelések 3 0 0 3 Gy FBN202uj S
összesen 18 5 5 32
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21      
FBN510C Bevezetés a csillagászatba 3. 3 2 0 6 K,Gy   S
FBN519Cuj Csillagászati laboratórium 1. 1 0 2 3 Gy FBN220Cuj S
összesen 12 6 6 30
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 4 19      
FBN610C Bevezetés a csillagászatba 4. 3 2 0 6 K,Gy   S
  Szabadon választott 4 0 0 4      
összesen 11 6 4 29
A Csillagász specializációhoz ajánlott SZV kurzusok
FBN660C Csillagászattörténet 2 0 0 3 K    
FMN6241 Az általános relativitáselmélet alapjai 2 1 0 5 K    
  Környezetfizika specializáció        32   Felelős oktató: Sós Katalin  
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24      
FBN653 Erőművek és környezeti hatásaik 2 0 0 3 K   S
FBN571 Környezetfizikai jelenségek 2 0 0 3 Gy   S
FBN553 Légkörfizika alapjai 2 0 0 3 K   S
összesen 18 7 4 33
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 3 5 23      
FBN559 Környezetfizikai mérések 0 2 0 2 Gy   S
FMN659 Levegőminőség mérési módszerek 2 0 0 3 K   S
összesen 14 5 5 28
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21      
FBN350 Természeti jelenségek fizikája 2 2 0 4 K, Gy   S
FBN457 Környezeti biofizika 2 0 0 3 K   S
FMNxx2 Múszaki akusztika és zajcsökkentés 2 0 0 2 K   S
összesen 14 6 4 30
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 4 19      
FBN507 Földtani, földrajzi alapismeretek 2 0 0 3 K   S
FBN652 Energiamenedzsment 2 0 0 3 K   S
FBN655 Radioaktív sugárzások és alkalmazásaik 2 0 0 3 K   S
  Szabadon választott 4 0 0 4      
összesen 14 4 4 32
  Optika és lézerfizika specializáció       32   Felelős oktató: Kovács Attila  
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24      
FBN321 Alapozó optika laboratórium 0 0 2 2 Gy FBN202uj S
MBN521 Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K,Gy   S
összesen 14 9 6 31
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 12 3 5 23      
FBN520 Optika Pythonnal 1 0 1 3 K,AT FBN220E S
  A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal 2 2 0 6 K,Gy MBNX222uj S
összesen 15 5 6 32
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21      
FBN4021 Lézerek alapjai 2 0 0 3 K   S
FBN332 Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba 2 0 0 3 K   S
FMN1051B Kvantummechanika "B" 3 0 0 4 K,Gy   S
összesen 15 4 4 31
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek Kategória
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 4 19      
FBN421 Optikai mérőmódszerek 2 1 0 4 K, Gy   S
FBN603 Optikai laboratóriumi gyakorlatok 0 0 2 2 Gy FBN321 S
  Szabadon választott 4 0 0 4      
összesen 10 5 6 29