SZAK NEVE: FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT
Kurzuskód Kurzus címe, típusa (ea, sz, gy, lab, konz stb.) Tárgyfelelős Előfeltétel (kurzus kódja, címe) Előfeltétel típusa (előfelt., párhuzamos telj., vizsga előfelt.) félévek Tantárgy kreditszáma Teljesítés módja (koll/gyj/egyéb)
1 2 3 4 5 6
tanóraszám (féléves)
alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8.1.1. pontja alapján 20-40 kredit)
Természettudományi alapismeretek
FBL102E Fizikai praktikum 1. ea Farkas Zsuzsanna     5           1 K
FBL102G Fizikai praktikum 1. gy Farkas Zsuzsanna     5           1 Gy
MBLX122ujE Kalkulus I. fizikusoknak ea Pusztai Gábor     10           2 K
MBLX122ujG Kalkulus I. fizikusoknak gy Pusztai Gábor     10           2 Gy
FMBL108E Lineáris algebra fizikusoknak ea Kátai-Urbán Kamilla     8           3 K
FMBL108G Lineáris algebra fizikusoknak gy Kátai-Urbán Kamilla     6           2 Gy
FBL103E Informatika a fizikában 1. ea Szalai Tamás     8           2 K
KBL701 Kémia alapjai biológusoknak és fizikusoknak ea Tóth Ágota     10           2 K
KBL901 Általános kémia laboratórium TTK-soknak lab Tóth Ágota     15           2 Gy
FBL201E Fizikai praktikum 2. ea Farkas Zsuzsanna FBL101E előfelt   5         1 K
FBL201G Fizikai praktikum 2.  gy Farkas Zsuzsanna FBL101E előfelt   5         1 Gy
MBLX461E A sztochasztika alapjai fizikusoknak ea Viharos László MBLX122ujE előfelt   12         3 K
MBLX461G A sztochasztika alapjai fizikusoknak gy Viharos László MBLX122ujE előfelt   4         2 Gy
MBLX222E Kalkulus II. fizikusoknak ea Pusztai Gábor MBLX122ujE előfelt   10         3 K
MBLX222G Kalkulus II. fizikusoknak gy Pusztai Gábor MBLX122ujE előfelt   10         2 Gy
FBL220E Informatika a fizikában 2. ea Dömötör Piroska FBL103E, FBL101E előfelt   8         2 K
FBL434E Elektronika ea Laczkó Gábor FBL304E előfelt       8     2 K
Összesen (kredit): 33
szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8.1.1. pontja alapján 70-100 kredit)
FBL101E Mechanika ea Szabó Gábor FBL102E vizsg. előfelt 15           4 K
FBL101G Mechanika gyakorlat gy Horváth Zoltán FBL102E vizsg. előfelt 15           4 Gy
FBL209L Fizika alapozó laboratórium lab Farkas Zsuzsanna FBL101E előfelt   10         2 Gy
FBL203E Termodinamika ea Szabó Péter FBL102E előfelt   8         2 K
FBL203G Termodinamika gy Szabó Péter FBL102E előfelt   4         1 Gy
FBL202E Hullámtan és optika ea Horváth Zoltán FBL101E előfelt   15         4 K
FBL202G Hullámtan és optika gy Horváth Zoltán FBL101E előfelt   10         2 Gy
FBL219E Fizikai mérőmódszerek ea Székely Péter FBL101E előfelt   8         2 K
FBL307E Biofizika alapjai ea Maróti Péter FBL203E előfelt     10       3 K
FBL304E Elektromágnesség ea Laczkó Gábor FBL218E, FBL101E előfelt     16       4 K
FBL304E Elektromágnesség gy Laczkó Gábor FBL218E, FBL101E előfelt     8       3 Gy
FBL311E Elméleti mechanika ea Fehér László FBL218E, FBL101E előfelt     10       4 K
FBL311G Elméleti mechanika gy Fehér László FBL218E, FBL101E előfelt     6       2 Gy
FBL309L Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 1. lab Geretovszky Zsolt FBL209L, FBL219E előfelt     16       4 Gy
FBL218E Matematikai módszerek a fizikában 1. ea Keresztes Zoltán MBLX222 előfelt     6       2 K
FBL218G Matematikai módszerek a fizikában 1. gy Keresztes Zoltán MBLX222 előfelt     6       2 Gy
FBL405E Atomfizika ea Szatmári Sándor FBL202E,FBL304E előfelt       8     3 K
FBL414E Relativitáselmélet alapjai ea Gergely Árpád László FBL218E, FBL304E előfelt       6     2 K
FBL414G Relativitáselmélet alapjai gyakorlat  gy Gergely Árpád László FBL218E, FBL304E előfelt       4     1 Gy
FBL318E Matematikai módszerek a fizikában 2. ea Keresztes Zoltán FBL218E előfelt       8     3 K
FBL318G Matematikai módszerek a fizikában 2. gy Keresztes Zoltán FBL218E előfelt       3     1 Gy
FBL409L Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 2. lab Geretovszky Zsolt FBL309L, FBL202E előfelt       16     4 Gy
FBL425E Kvantumfizika alapjai ea Czirják Attila MBLX222, FBL202 előfelt       8     3 K
FBL425G Kvantumfizika alapjai gyakorlat gy Dömötör Piroska MBLX222, FBL202 előfelt       3     1 Gy
FBL401E Számítógépes fizika ea  Czirják Attila FBL220E, FBL311 előfelt       6     3 K
FBL401L Számítógépes fizika lab Czirják Attila FBL220E, FBL311 előfelt       4     0 AT
FBL509L Elektronika laboratóriumi gyakorlatok lab Székely Péter FBL209L előfelt         16   4 Gy
FML514E Elektrodinamika ea Keresztes Zoltán FBL304E, FBL218E előfelt         8   3 K
FML514G Elektrodinamika gy Keresztes Zoltán FBL304E, FBL218E előfelt         6   2 Gy
FBL506E Kondenzált anyagok fizikája ea Nánai László FBL405E előfelt         10   3 K
FBL515E A mag- és részecskefizika elemei ea Keresztes Zoltán FBL405E előfelt         10   2 K
FBL513E Statisztikus fizika alapjai ea Iglói Ferenc FBL425E, FBL311E előfelt         8   3 K
FBL513G Statisztikus fizika alapjai gyakorlat gy Iglói Ferenc FBL425E, FBL311E előfelt         3   1 Gy
FBL601E Csillagászat Szatmáry Károly               10 3 K
FBL5191L Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 3. lab Szatmári Sándor FBL304E, FBL405E előfelt         16   4 Gy
FML622E Spektroszkópiai vizsgálati módszerek ea Szabó Gábor FBL202E előfelt           8 3 K
FML622G Spektroszkópiai vizsgálati módszerek gy Szabó Gábor FBL202E előfelt           6 2 Gy
Összesen (kredit): 96
differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8.1.2. pontja alapján 30-45 kredit)
FBL310CE Bevezetés a csillagászatba 1. ea Szatmáry Károly         10       4 K
FBL310CG Bevezetés a csillagászatba 1. gy Szatmáry Károly         8       2 Gy
FBL321L Alapozó optika laboratórium lab Farkas Zsuzsanna FBL202E előfelt     10       2 Gy
  A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal ea Pusztai Gábor MBLX222E előfelt       8     6 K
  A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal gy Pusztai Gábor MBLX222E előfelt       8     0 AT
FBN520E Optika Python-nal Kovács Attila           5     3 K
FBN520G Optika Python-nal Kovács Attila           5     0 AT
FBL350E Természeti jelenségek fizikája ea Bozóki Zoltán             6   2 K
FBL350G Természeti jelenségek fizikája gy Bozóki Zoltán             6   2 Gy
FBL571E Környezetfizikai jelenségek ea Sós Katalin               10 3 K
FBL603L Optika laboratóriumi gyakorlatok Kovács Attila               10 2 Gy
FML6281E Szimmetriák a fizikában ea Fehér László FBL311E előfelt           10 5 K
FML6281G Szimmetriák a fizikában gy Fehér László FBL311E előfelt           1 0 AT
Összesen (kredit): 31
Szakdolgozat
FBL570 Szakdolgozat 1. konz Dömötör Piroska FBL579 előfelt         8   3 Gy
FBL670 Szakdolgozat 2. konz Geretovszky Zsolt FBL579 előfelt           18 7 Gy
Összesen (kredit): 10
Minden előadásnak a hozzátartozó gyakorlat illetve minden  gyakorlatnak a hozzátartozó előadás párhuzamos feltétele.
A szak összesített tanterve Utolsó javítás: 2020.12.09.
Alapozó ismeretek 33 kredit
Szakmai törzsanyag 96 kredit
Specializáció 31 kredit
Szabadon választott 10 kredit
Szakdolgozat 10 kredit
Összesen 180 kredit