Fizika-matematika osztatlan tanári szak (2017)           elfogadva: 2017.01. 25. javítva: 2020.09.24.   Félévek
                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kód Tárgy(elem) elnevezése Tí-
pus
Óra-
szám
Kre-
dit
Számon-
kérés
Fél-
év
Tárgyfelelős  Előfeltétel JEL ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr 1-6 fé összkredit
  Közös képzési szakasz   166 181         Össz 28 28 28 31 31 34 26 31 25 27 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 181
MBNX122ujE MBNX122ujG Kalkulus I. fizikusoknak ea  gy 4 4 koll.   gyj. 1 Pusztai Béla Gábor   SZ1 4 4                                    
FTN101E Mechanika ea 4 4 koll. 1 Szabó Gábor   SZ1 4 4                                    
FTN101G Mechanika gyak. tanárszakosoknak gy 2 2 gyj. 1 Horváth Zoltán   SZ1 2 2                                    
 MTN111G Praktikum gy 2 2 gyj. 1 Katonáné Horváth Eszter   SZ2 2 2                                    
 MTN113E Algebra és számelmélet 1. ea. ea 1 4 koll. 1 Kátai-Urbán Kamilla   SZ2 1 4                                    
MTN113G Algebra és számelmélet 1., gy. gy 2 0 al. 1 Kátai-Urbán Kamilla   SZ2 2 0                                    
 MTN122G Analízis 1. gy 2 2 gyj. 1 Fülöp Vanda   SZ2 2 2                                    
 MTN125G Informatikai alapok matematikatanároknak gy 2 2 gyj. 1 Vajda Róbert   SZ2 2 2                                    
MTN134E Geometria 1. ea. ea 1 4 koll. 1 Vígh Viktor   SZ2 1 4                                    
 MTN134G Geometria 1. gy. gy 2 0 al. 1 Vígh Viktor   SZ2 2 0                                    
 OTM011 Fejlődéslélektan ea 2 2 koll. 1 Kőrössy Judit   TF 2 2                                    
OTM031 A tanítás-tanulás elméleti alapjai ea 2 2 koll. 1 Csíkos Csaba   TF 2 2                                    
OTO001 Anyanyelvi készségfejlesztés gy 2 0 al. 1     TF 2 0                                    
FTN000G Fizikai praktikum gy 3 3 gyj. 2     SZ1     3 3                                
FBN202E-OT Hullámtan és optika OT ea 3 3 koll. 2 Horváth Zoltán Mechanika SZ1     3 3                                
FTN202G Hullámtan és optika gyak. tanárszakosoknak gy 2 2 gyj. 2 Horváth Zoltán Mechanika SZ1     2 2                                
FTN203E Hőtan ea 2 2 koll. 2 Szabó Péter   SZ1     2 2                                
FTN203G Hőtan gy 1 1 gyj. 2 Szabó Péter   SZ1     1 1                                
FBN209L Fizika alapozó laboratórium lab 2 2 gyj. 2 Farkas Zsuzsanna Mechanika SZ1     2 2                                
 MTN212E Algebra és számelmélet 2. ea. ea 1 4 koll. 2 Katonáné Horváth Eszter Algebra és számelmélet 1. SZ2     1 4                                
 MTN212G Algebra és számelmélet 2. gy. gy 2 0 al. 2 Katonáné Horváth Eszter Algebra és számelmélet 1. SZ2     2 0                                
MTN243e Kombinatorika ea. ea 1 4 koll. 2 Hajnal Péter   SZ2     1 4                                
MTN243g Kombinatorika gy. gy 2 0 gyj. 2 Hajnal Péter   SZ2     2 0                                
 MTN221E Analízis 2 ea. ea 1 4 koll. 2 Fülöp Vanda Analízis 1. SZ2     1 4                                
MTN221G Analízis 2. gy. gy 2 0 al. 2 Fülöp Vanda Analízis 1. SZ2     2 0                                
MTN224G Elemi matematika 1. gy 2 2 gyj. 2 Kosztolányi József   SZ2     2 2                                
 OTM012 Iskolai és családi szocializáció ea 2 2 koll. 2 Kőrössy Judit   TF     2 2                                
 OTM032 Az oktatás szervezeti keretei és módszerei ea 2 2 koll. 2 Csíkos Csaba   TF     2 2                                
 FBN218E Matematikai módszerek a fizikában 1. ea 2 2 koll. 2 Keresztes Zoltán Kalkulus I. SZ1         2 2                            
 FBN218G Matematikai módszerek a fizikában 1. gy 2 2 gyj. 2 Keresztes Zoltán Kalkulus I. SZ1         2 2                            
KBN701 Kémia alapjai biológusoknak és fizikusoknak ea 2 2 koll. 3 Tóth Ágota   SZ1         2 2                            
FTN304E Elektromosságtan ea 4 4 koll. 3 Laczkó Gábor   SZ1         4 4                            
FTN304G Elektromosságtan gy 2 2 gyj. 3 Laczkó Gábor   SZ1         2 2                            
FTN309L Fizika laboratóriumi gyakorlatok tanárszakosoknak 1. gy 4 4 gyj. 3 Geretovszky Zsolt Fizika alapozó laboratórium   Termodinamika SZ1         4 4                            
MTN312E Algebra és számelmélet 3. ea. ea 2 4 koll. 3 Waldhauser Tamás Algebra és számelmélet 2. SZ2         2 4                            
 MTN312G Algebra és számelmélet 3. gy. gy 1 0 al. 3 Waldhauser Tamás Algebra és számelmélet 2. SZ2         1 0                            
 MTN321E  Analízis 3. ea. ea 1 4 koll. 3 Makay Géza Analízis 2  SZ2         1 4                            
MTN321G Analízis 3. gy. gy 2 0 al. 3 Makay Géza Analízis 2  SZ2         2 0                            
MTN324G Elemi matematika 2. gy 2 2 gyj. 3 Kosztolányi József   SZ2         2 2                            
 MTN333E Geometria 2. ea. ea 2 4 koll. 3 Ódor Tibor Geometria 1. SZ2         2 4                            
 MTN333G Geometria 2. gy. gy 1 0 al. 3 Ódor Tibor Geometria 1. SZ2         1 0                            
 OTM021 Pedagógiai szociálpszichológia ea 2 2 koll. 3 Zsolnai Anikó   TF         2 2                            
 OTM041 A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai ea 2 2 koll. 3 Vidákovich Tibor   TF         2 2                            
KBN901L-00006 Általános kémia laboratórium TTK-soknak lab 2 2 gyj. 4 Tóth Ágota   SZ1             2 2                        
FBN414E Elektromágnesség és relativitáselmélet ea 2 2 koll. 4 Gergely Á. László Elektromágnesség SZ1             2 2                        
FTN449L Fizika laboratóriumi gyakorlatok tanárszakosoknak 2. lab 3 3 gyj. 4 Geretovszky Zsolt Fizika labor. gyakorlat tanárszakosoknak 1.    Hullámtan SZ1             3 3                        
FBN405E Atomfizika ea 2 3 koll. 4 Szatmári Sándor Elektromágnesség SZ1             2 3                        
FBN425E Kvantumfizika alapjai ea 2 3 koll. 4 Czirják Attila Atomfizika (p) SZ1             2 3                        
 MTN412E Algebra és számelmélet 4. ea. ea 2 4 koll. 4 Dormán Miklós Algebra és számelmélet 3 SZ2             2 4                        
 MTN412G Algebra és számelmélet 4. gy. gy 1 0 al. 4 Dormán Miklós Algebra és számelmélet 3 SZ2             1 0                        
 MTN421E Analízis 4. ea. ea 2 4 koll. 4 Makay Géza Analízis 3. SZ2             2 4                        
MTN421G Analízis 4. gy. gy 1 0 gyj. 4 Makay Géza Analízis 3. SZ2             1 0                        
 MTN424G Elemi matematika 3. gy 2 2 gyj. 4 Kosztolányi József   SZ2             2 2                        
 MTN433E Geometria 3. ea. ea 2 4 koll. 4 Fodor Ferenc Geometria 2. SZ2             2 4                        
 MTN433G Geometria 3. gy. gy 1 0 al. 4 Fodor Ferenc Geometria 2. SZ2             1 0                        
 OTM034 Információs-kommunikációs technológiák gy 2 2 gyj. 4 Csíkos Csaba   TF             2 2                        
 OTM0421 vagy
 OTM0422
Tantervfejlesztés
vagy
Pedagógiai értékelés
gy 2 2 gyj. 4 Vidákovich Tibor   TF             2 2                        
FBN506E Kondenzált anyagok fizikája ea 2 3 koll. 5 Nánai László Kvantumfizika alapjai SZ1                 2 3                    
FBN515E-00001 Mag- és részecskefizika 1. ea 2 2 koll. 5 Keresztes Zoltán Kvantumfizika alapjai SZ1                 2 2                    
FTN529L Fizika laboratóriumi gyakorlatok 3. lab 2 2 gyj. 5 Szatmári Sándor Elektromágnesség       Atomfizika SZ1                 2 2                    
  Fizika SZV ea 2 2 koll. 5     SZV1                 2 2                    
  Fizika kötelezően választható ea 4 4 koll. 5     SZ1                 4 4                    
 MTN510S Analízis alapvizsga ov 0 0 sz 5 Kérchy László Analízis 4. SZ2                 0 0                    
 MTN520S Algebra alapvizsga ov 0 0 sz 5 Bálintné Szendrei Mária Algebra és számelmélet 4. SZ2                 0 0                    
 MTN530S Geometria alapvizsga ov 0 0 sz 5 Kurusa Árpád Geometria 3. SZ2                 0 0                    
 MTN521G Problémamegoldó szeminárium gy 2 2 gyj. 5 Kosztolányi József   SZ2                 2 2                    
 MTN542E Halmazelmélet és matematikai logika ea. ea 1 4 koll. 5 Totik Vilmos   SZ2                 1 4                    
MTN542G Halmazelmélet és matematikai logika gy. gy 2 0 al. 5 Totik Vilmos   SZ2                 2 0                    
 MTNKV001E Kötelezően választható tárgy (matematika) ea 2 2 koll. 5     SZ2                 2 2                    
  Szabadon választható tárgy (matematika) ea 2 2 koll. 5     SZV2                 2 2                    
 OTM022 Nevelésszociológia ea 2 2 koll. 5     TF                 2 2                    
OTM033 Készség- és képességfejlesztés gy 2 2 gyj. 5     TF                 2 2                    
FTN120G Számítógéppel segített kísérletezés és mérés gy 2 2 gyj. 6 Kopasz Katalin   SZ1                     2 2                
FBN601E Csillagászat ea 2 3 koll. 6 Szatmáry Károly Atomfizika SZ1                     2 3                
FTN451E Környezetünk fizikája ea 2 2 koll. 6 Sós Katalin   SZ1                     2 2                
FTN505G Atomfizikai és magfizikai gyakorlat gy 2 2 gyj. 6 Sós Katalin   SZ1                     2 2                
 MTN621G Elemi matematika 4. gy 2 2 gyj. 6 Kosztolányi József   SZ2                     2 2                
 MTN623G Számítógépes modellezés a matematika oktatásában gy 2 2 gyj. 6 Karsai János Informatikai alapok matematikatanároknak;
Algebra és számelmélet 4.;
Analízis 4.; Geometria 3.
SZ2                     2 2                
 MTN662E A sztochasztika alapjai ea. ea 2 5 koll. 6 Viharos László Analízis 4. SZ2                     2 5                
 MTN662G A sztochasztika alapjai gy. gy 2 0 al. 6 Viharos László Analízis 4. SZ2                     2 0                
  Kötelezően választható tárgy (matematika) ea 2 2 koll. 6     SZ2                     2 2                
  Szabadon választható tárgy
 (matematika)
ea 2 2 koll. 6     SZV2                     2 2                
 TO-FTNTM1E Szakmódszertan 1. (fizika) ea 1 1 koll. 6 Farkas Zsuzsanna Termodinamika, Hullámtan és optika, Atomfizika SZM1                     1 1                
 TO-FTNTM2G Szakmódszertan 1. gyakorlat (fizika) lab 2 2 gyj. 6 Farkas Zsuzsanna Termodinamika, Hullámtan és optika, Atomfizika SZM1                     2 2                
 TO-MTNTM1E Szakmódszertan 1 (matematika) ea 2 3 koll. 6 Kosztolányi József   SZM2                     2 3                
 TO-MTNTM1G Szakmódszertan 1 (matematika) gy 1 0 al. 6 Kosztolányi József   SZM2                     1 0                
 OTM043 A pedagógiai kutatás módszerei és a tudományos eredmények iskolai alkalmazása gy 2 2 gyj. 6 Vidákovich Tibor   TF                     2 2                
  Közös képzési szakasz összesen
2*75 kr. + tanári
  166 181           28 28 28 31 31 34 26 31 25 27 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0
  Típus Összkredit Korr.    
  SZ1 74  
  SZ2 75  
  SZM1 4  
  SZM2 3  
  SZV1 2  
  SZV2 4  
  TF 22  
  Össz 184 -7
 
A NEPTUNBAN NINCS HOZZÁ KÉPZÉSI TERV !!! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kód Tárgy(elem) elnevezése Tí-
pus
Óra-
szám
Kre-
dit
Számon-
kérés
Fél-
év
Tárgyfelelős  Előfeltétel JEL ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ált.isk. összkredit
  Áltános iskolai önálló szakasz   182 110           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 144 28 4 24 4 26 109
FBN513E Statisztikus fizika alapjai ea 2 2 koll. 7 Iglói Ferenc Kvantumfizika alapjai KSZ1                         2 2                    
FMN534ujG A fizika műszaki-technikai alkalmazásai gy 2 2 gyj. 7 Kopasz Katalin   ÁSZ1                         2 2            
FMN720G Számítógép és internet a fizika oktatásában gy 2 3 gyj. 7 Dömötör Piroska SZV terhére !!! SZV1                         2 2            
FTN762G Fizikai problémák megoldása 1 . gy 2 2 gyj.   Farkas Zsuzsanna   ÁSZ1                         2 2            
 MTN714E Bevezetés az absztrakt algebrába ea. ea 1 3 koll. 7 Bálintné Szendrei Mária   ÁSZ2                         1 3            
 MTN714G Bevezetés az absztrakt algebrába gy. gy 1 0 al. 7 Bálintné Szendrei Mária   ÁSZ2                         1 0            
 MTN721AE Fejezetek az analízisből ea. ea 2 4 koll. 7 Fülöp Vanda   ÁSZ2                         2 4            
 MTN721AG Fejezetek az analízisből gy. gy 1 0 al. 7 Fülöp Vanda   ÁSZ2                         1 0            
MTN733AE Fejezetek a geometriából ea. ea 1 3 koll. 7 Gévay Gábor   ÁSZ2                         1 3            
MTN733AG Fejezetek a geometriából gy. gy 1 0 al. 7 Gévay Gábor   ÁSZ2                         1 0            
FMN360E A fizika története ea 2 2 koll. 7 Gergely Á. László   ÁSZ1                         2 2            
 TO-FTNTM3AE Szakmódszertan 2. (fizika) (ált.isk.) ea 2 2 koll. 7 Farkas Zsuzsanna   SZM1                         2 2            
 TO-FTNTM4AL Szakmódszertan 2. gyakorlat (fizika) (ált.isk.) lab 2 2 gyj. 7 Farkas Zsuzsanna   SZM1                         2 2            
 TO-MTNTM2AE Szakmódszertan 2 (matematika) (ált.isk.) ea. ea 2 3 koll. 7 Kosztolányi József   SZM2                         2 3            
 TO-MTNTM2AG Szakmódszertan 2 (matematika) (ált.isk.) gy. gy 1 0 al. 7 Kosztolányi József   SZM2                         1 0            
TO-MTNCSTGYG Csoportos tanítási gyakorlat (matematika) gy 2 2 gyj. 7     TGY                         2 2            
OTM013 Tanári szerep és kommunikáció fejlesztő gyakorlat gy 2 2 gyj. 7 Kőrössy Judit   TF                         2 2            
 OTM_KGY Közösségi gyakorlat:
A hatékony nevelés-oktatás feltételei
gy 2 2 gyj. 7 Korom Erzsébet   TF                         2 2            
FBN434E Elektronika ea 2 2 koll. 8 Laczkó Gábor Elektromágnesség ÁSZ1                             2 2        
FTN862G Fizikai problémák megoldása 2 . gy 2 2 gyj. 8 Farkas Zsuzsanna   ÁSZ1                             2 2        
FTN312E Elméleti fizikai komplementum ea 2 2 koll. 8 Dömötör Piroska   ÁSZ1                             2 2        
 MTN815E Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből ea 2 2 koll. 8 Dormán Miklós   ÁSZ2                             2 2        
 MTN821AG Elemi matematika 5. gy 2 2 gyj. 8 Kosztolányi József   ÁSZ2                             2 2        
 MTN874AG Számítógépes problémamegoldó szeminárium gy 2 2 gyj. 8 Karsai János   ÁSZ2                             2 2        
  Szabadon választható tárgy ea 2 2 koll. 8     SZV2                             2 2        
  Kötelezően választható fizika ea 2 2 koll. 8     ÁSZ1                             2 2        
TO-MTNTM3AG Szakmódszertan 3 (matematika) (ált.isk.) gy 2 2 gyj. 8 Kosztolányi József   SZM2                             2 2        
TO-FTNCSTGYG-TE Csoportos tanítási gyakorlat (fizika) gy 2 2 gyj. 8     TGY                             2 2        
 MTN009K Szakdolgozat fizika gy 60 2 gyj. 8     SZD                             60 2        
MTN809AG Szakdolgozat matematika gy 60 2 gyj. 8     SZD                             60 2        
 OTM023 Tanári szerep, tanári mesterség gy 2 2 gyj. 8     TF                             2 2        
 OTM0241
vagy
 OTM0242
Méltányosság és esélyegyenlőség az oktatásban vagy
Sajátos nevelési igények, tehetséggondozás
gy 2 2 gyj. 8 Zsolnai Anikó   TF                             2 2        
 TO-FTNOKSZAS ÖSZGY Kísérő szeminárium (fizika) (ált.isk.) gy 2 2 gyj. 9     SZM1                                 2 2    
TO-MTNOKSZAG ÖSZGY kísérő szeminárium (matematika) (ált.isk.) gy 2 2 gyj. 10     SZM2                                     2 2
OTM-ÖSZGY1 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.szak, gy   20 gyj. 9     ÖSZ GY                                   20    
OTM-ÖSZGY2 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.szak, gy   20 gyj. 10     ÖSZ GY                                       20
 OTM-ÖPED ÖSZGY kísérő pedagógiai szeminárium:
Vezetés, döntés, motiváció
gy 2 2 gyj. 10 /
12
    ÖKSZ                                     2 2
OTM-ÖPSZI ÖSZGY kísérő pszichológiai szeminárium
Kommunikáció és konfliktuskezelés
gy 2 2 gyj. 9 /
11
    ÖKSZ                                 2 2    
 OTM-PF Portfólió gy 2 2 gyj. 10     P                                       2
  Ált iskolai önálló szakasz összesen
2*16 kr. + tanári
  184 112           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 144 28 4 24 4 26
  Típus Összkredit Korr.      
  ÁSZ1 17  
  ÁSZ2 16  
  SZM1 6  
  SZM2 7  
  SZV1 2  
  SZV2 2  
  TF 8  
  TGY 4  
  ÖKSZ 4  
  ÖSZ GY 40  
  P 2  
  SZD 4  
  Össz 112 +7
 
  Ált iskolai (közös+önálló) szakasz összesen   350 293           28 28 28 31 31 34 26 31 25 27 28 30 28 31 144 28 4 24 4 26        
       
                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kód Tárgy(elem) elnevezése Tí-
pus
Óra-
szám
Kre-
dit
Számon-
kérés
Fél-
év
Tárgyfelelős  Előfeltétel JEL ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr ó kr
  Középiskolai önálló szakasz   233 169           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 32 27 29 28 31 141 27 4 24 4 26
FBN513E Statisztikus fizika alapjai ea 2 2 koll. 7 Iglói Ferenc Kvantumfizika alapjai KSZ1                         2 2                    
FBN311E Elméleti mechanika ea 4 4 koll. 7 Fehér László Mechanika                                          Mat. módszerek a fizikában 1. KSZ1                         4 4                    
FBN311G Elméleti mechanika gyak. gy 2 2 gyj. 7 Fehér László Mechanika                                          Mat. módszerek a fizikában 1. KSZ1                         2 2                    
FMN360E A fizika története ea 2 2 koll. 8 Gergely Á. László   KSZ1                         2 2                    
FBN307E Biofizika alapjai ea 2 3 koll. 7 Maróti Péter Termodinamika KSZ1                         2 3                    
MTN714E Bevezetés az absztrakt algebrába ea. ea 1 3 koll. 7 Bálintné Szendrei Mária   KSZ2                         1 3                    
 MTN714G Bevezetés az absztrakt algebrába gy. gy 1 0 al. 7 Bálintné Szendrei Mária   KSZ2                         1 0                    
 MTN721KE A többváltozós függvénytan elemei ea. ea 2 4 koll. 7 Németh Zoltán   KSZ2                         2 4                    
MTN721KG A többváltozós függvénytan elemei gy. gy 1 0 al. 7 Németh Zoltán   KSZ2                         1 0                    
MTN763KE Sztochasztikus modellek ea. ea 2 4 koll. 7 Szűcs Gábor   KSZ2                         2 5                    
 MTN763KG Sztochasztikus modellek gy. gy 1 0 al. 7 Szűcs Gábor   KSZ2                         2 0                    
 TO-MTNTM2KE Szakmódszertan 2 (matematika) (középisk) ea. ea 2 3 koll. 7 Kosztolányi József   SZM2                         2 3                    
TO-MTNTM2KG Szakmódszertan 2 (matematika) (középisk) gy. gy 1 0 al. 7 Kosztolányi József   SZM2                         1 0                    
OTM013 Tanári szerep és kommunikáció fejlesztő gyakorlat gy 2 2 gyj. 7 Kőrössy Judit   TF                         2 2                    
 OTM_KGY Közösségi gyakorlat:
A hatékony nevelés-oktatás feltételei
gy 2 2 gyj. 7 Korom Erzsébet   TF                         2 2                    
FBN302E-00012 Lézerek és alkalmazásaik ea 2 2 koll. 8 Kovács Attila Hullámtan                                   Atomfizika KSZ1                             2 2                
FBN434E Elektronika ea 2 2 koll. 8 Laczkó Gábor Elektromágnesség KSZ1                             2 2                
FBN429CG Csillagászati megfigyelések gy 3 3 gyj. 8 Székely Péter   KSZ1                             3 3                
FTN872G Fizikai problémák megoldása 3 . gy 2 2 gyj. 8 Dömötör Piroska   KSZ1                             2 2                
TO-FTNTM5KE Szakmódszertan 2 (fizika) (középisk.) ea 2 2 koll. 8 Szatmáry Károly   SZM1                             1 1                
TO-FTNTM6KL Szakmódszertan 2 gyakorlat (fizika) (középisk.) lab 3 3 gyj. 8 Szatmáry Károly   SZM1                             3 3                
MTN814KE Absztrakt algebra ea. ea 2 4 koll. 8 Zádori László   KSZ2                             2 4                
MTN814KG Absztrakt algebra gy. gy 1 0 al. 8 Zádori László   KSZ2                             1 0                
 MTN821KG Elemi matematika 5. gy 2 2 gyj. 8 Kosztolányi József   KSZ2                             2 2                
 MTN833KE Projektív geometriák ea. ea 2 4 koll. 8 Nagy Gábor Péter   KSZ2                             2 4                
MTN833KG Projektív geometriák gy. gy 1 0 al. 8 Nagy Gábor Péter   KSZ2                             1 0                
  Kötelezően választható tárgy (matematika) ea 2 2 koll. 8     KSZ2                             2 2                
 OTM023 Tanári szerep, tanári mesterség gy 2 2 gyj. 8     TF                             2 2                
 OTM0241
vagy
 OTM0242
Méltányosság és esélyegyenlőség az oktatásban vagy
Sajátos nevelési igények, tehetséggondozás
gy 2 2 gyj. 8 Zsolnai Anikó   TF                             2 2                
FMN534ujG A fizika műszaki-technikai alkalmazásai gy 2 2 gyj. 9 Kopasz Katalin   KSZ1                                 2 2            
FMN617 Fizika a társtudományokban (N) ea 2 3 koll. 9 Nagy László - KSZ1                                 2 3            
FTN515G Modern fizika szeminárium 1. szem 2 3 gyj. 9 Szatmáry Károly - KSZ1                                 2 3            
FMN720G Számítógép és internet alkalmazása a fizika oktatásban gy 2 3 gyj. 9 Dömötör Piroska   KSZ1                                 2 3            
FTN972G Fizikai problémák megoldása 4 . gy 2 2 gyj. 9 Dömötör Piroska   KSZ1                                 2 2            
  Fizika kötelezően választható ea 4 4 koll. 9     KSZ1                                 4 4            
MTN923KG Számítógépes problémamegoldó szeminárium gy 2 2 gyj. 9 Karsai János   KSZ2                                 2 2            
 MTN932KE Differenciálgeometriai alapok ea. ea 2 4 koll. 9 Kurusa Árpád   KSZ2                                 2 4            
 MTN932KG Differenciálgeometriai alapok gy. gy 1 0 al. 9 Kurusa Árpád   KSZ2                                 2 0            
 MTN961KG Fejezetek a matematikai statisztikából gy 2 2 gyj. 9 Nagy-György Judit   KSZ2                                 2 2            
  Kötelezően választható tárgy (matematika) ea 2 2 koll. 9     KSZ2                                 2 2            
 TO-MTNTM3KG Szakmódszertan 3 (matematika) (középisk) gy 2 2 gyj. 9 Kosztolányi József   SZM2                                 2 2            
TO-MTNCSTGYG Csoportos tanítási gyakorlat (matematika) gy 2 2 gyj. 9     TGY                                 2 2            
FTN615G Modern fizika szeminárium 2. szem 2 3 gyj. 10 Földi Péter - KSZ1                                     2 3        
  Kötelezően választható fizika ea 4 4 koll. 10   - KSZ1                                     4 4        
  Szabadon választható fizika ea 2 2 koll. 10   - SZV1                                     2 2        
 MTN021KE Komplex és valós függvénytan elemei ea. ea 2 4 koll. 10 Németh Zoltán   KSZ2                                     2 4        
 MTN021KG Komplex és valós függvénytan elemei gy. gy 1 0 al. 10 Németh Zoltán   KSZ2                                     1 0        
 MTN022KG Elemi matematika 6. gy 2 2 al. 10 Kosztolányi József   KSZ2                                     2 2        
 MTN815E Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből ea 2 2 koll. 10 Dormán Miklós   KSZ2                                     2 2        
  Szabadon választható tárgy ea 2 2 koll. 10     SZV2                                     2 2        
MTNKV004 Kötelezően választható tárgy ea 2 2 koll. 10     KSZ2                                     2 2        
MTNKV004 Kötelezően választható tárgy ea 2 2 koll. 10     KSZ2                                     2 2        
Fiz Szakdolgozat gy 60 2 gyj. 10     SZD                                     60 2        
MTN809AG Szakdolgozat gy 60 2 gyj. 10     SZD                                     60 2        
 TO-FTNOKSZKS ÖSZGY Kísérő szeminárium (fizika) (középisk) gy 2 2 gyj. 11     SZM1                                         2 2    
TO-MTNOKSZKG ÖSZGY kísérő szeminárium (matematika) (középisk) gy 2 2 gyj. 12     SZM2                                             2 2
OTM-ÖSZGY1 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.szak gy   20 gyj. 11     ÖSZ GY                                           20    
OTM-ÖSZGY2 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.szak gy   20 gyj. 12     ÖSZ GY                                               20
 OTM-ÖPED ÖSZGY kísérő pedagógiai szeminárium:
Vezetés, döntés, motiváció
gy 2 2 gyj. 10 /
12
    ÖKSZ                                             2 2
OTM-ÖPSZI ÖSZGY kísérő pszichológiai szeminárium
Kommunikáció és konfliktuskezelés
gy 2 2 gyj. 9 /
11
    ÖKSZ                                         2 2    
 OTM-PF Portfólió gy 2 2 gyj. 12     P                                               2
  Középiskolai önálló szakasz
összesen 2*45 kr. + tanári
  233 169           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 32 27 29 28 31 141 27 4 24 4 26
       
  Középiskolai (közös+önálló) szakasz összesen   399 350           28 28 28 31 31 34 26 31 25 27 28 30 28 32 27 29 28 31 141 27 4 24 4 26
       
  Típus Összkredit Korr.
  KSZ1 45  
  KSZ2 45  
  SZM1 6  
  SZM2 7  
  SZV1 2  
  SZV2 2  
  TF 8  
  TGY 2  
  ÖKSZ 4  
  ÖSZ GY 40  
  P 2  
  SZD 4  
  Össz 167 +7