SZAK NEVE: FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK  (utolsó frissítés: 2021.06.09.) NAPPALI TAGOZAT
Kurzuskód Kurzus címe, típusa (ea, sz, gy, lab, konz stb.) Tárgyfelelős Előfeltétel (kurzus kódja, címe) Előfeltétel típusa (előfelt., párhuzamos telj., vizsga előfelt.) félévek Tantárgy kreditszáma Teljesítés módja (kolloll/gyjj/egyjéb)
0 1 2 3 4
tanóraszám (heti)
alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 9.1. pontja alapján 4-16 kredit)
Természettudományi alapismeretek
FMN101E A Fourier-transzformáció és fizikai alkalmazásai ea Horváth Zoltán       2       3 koll
IMN529E Modern méréstechnika ea Mingesz Róbert           2   2 koll
Összesen (kredit): 5
szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 9.1. pontja alapján)
A modern fizika szakmai ismeretei ( a szakra vonatkozó KKK 9.1. pontja alalpján 20-30 kredit) 
FMN103L Haladó fizikai laboratóriumi gyakorlatok lab Kovács Attila       2       2 gyj
FMN2021E Atom- és molekulafizika  ea Benedict Mihály FMN105E előfelt     2     4 koll
FMN2021G Atom- és molekulafizika  gy Benedict Mihály         1     1 gyj
FMN203E Kísérleti szilárdtestfizika ea Nánai László         2     3 koll
FMN2041E Mag- és részecskefizika ea Fehér László FMN105E előfelt     3     5 koll
FMN2051E Statisztikus fizika ea Iglói Ferenc         2     4 koll
FMN2051G Statisztikus fizika gy Iglói Ferenc         2     2 gyj
FMN301E A szilárdtestfizika elméleti alapjai ea Földi Péter FMN105E előfelt       2   3 koll
FMN302E Kozmológia ea Gergely Árpád László           2   3 koll
Összesen (kredit): 27
differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 9.1. pontja alapján 30-60 kredit)
a.) specializáció választása nélkül (min. 45 kredit választandó)
Egyéb kötelező szakmai tárgy
FMN1021E Fizikai optika ea Horváth Zoltán       2       3 koll
FMN1021G Fizikai optika gy Horváth Zoltán       2       3 gyj
FMN104E Közegek elektrodinamikája ea Földi Péter       2       3 koll
Összesen (kredit): 9
a követekező témakörök közül legalább egy témakör választása legalább 15 kredit:
Témakör neve – felelőse:  Asztrofizika, Vinkó József
Témakörben választható tárgyak (min. 15 kredit választandó)
FMN624ujE Az általános relativitáselmélet alapjai ea Gergely Árpád László     2         3 koll
FMN624ujG Az általános relativitáselmélet alapjai gy Gergely Árpád László     1         1 gyj
FMN021E Általános relativitáselmélet Gergely Árpád László     3         5 koll
FMN523E Elméleti asztrofizika 1. ea Vinkó József     2         3 koll
FMN623E Elméleti asztrofizika 2. ea Vinkó József     2         3 koll
FMN723E Elméleti asztrofizika 3. ea Vinkó József     2         3 koll
FMN555E Haladó csillagászati laboratórium lab Székely Péter     3         3 gyj
FMN923E Kozmológiai perturbációszámítás ea Gergely Árpád László FMN823, FMN624uj előfelt 2         3 koll
FMN777E Modern asztrofizika ea Szatmáry Károly     2         3 koll
FMN913E Relativisztikus asztrofizika ea Gergely Árpád László     2         3 koll
Összesen (kredit): 30
Témakör neve – felelőse:  Csillagászat, Szatmáry Károly
Témakörben választható tárgyak (min. 15 kredit választandó)
FMN564E Csillagászati műszertechnika ea Szatmáry Károly     2         3 koll
FMN564G Csillagászati műszertechnika gy Szatmáry Károly     2         2 gyj
FMN632E Csillagászati spektroszkópia ea Vinkó József     2         3 koll
FMN632G Csillagászati spektroszkópia gy Vinkó József     2         2 gyj
FMN664E Digitális képrögzítés ea Székely Péter     2         3 koll
FMN521ujE Égi mechanika ea Szatmáry Károly     2         3 koll
FMN533ujE Galaktikus csillagászat 1. ea Vinkó József     2         3 koll
FMN542E Obszervációs csillagászat 1. ea Székely Péter     2         3 koll
FMN642E Obszervációs csillagászat 2. ea Székely Péter     2         3 koll
Összesen (kredit): 25
Témakör neve – felelőse:  Számítógépes fizika, Czirják Attila
Témakörben választható tárgyak (min. 15 kredit választandó)
FMN512 Alkalmazott optika ea Erdélyi Miklós       2       3 koll
FMN836E Elektronikus eszközök fizikája ea Nánai László     2         3 koll
FMN714E Femtoszekundumos optika Pythonnal ea Kovács Attila         1     3 koll
FMN714G Femtoszekundumos optika Pythonnal gy Kovács Attila         1     0 at
IB315E Mikrovezérlők alkalmazástechnikája ea Gingl Zoltán     2         3 koll
IB315L Mikrovezérlők alkalmazástechnikája labor lab Gingl Zoltán     2         2 gyj
IMN529G Modern méréstechnika labor lab Mingesz Róbert     2         2 gyj
FMN842G Optikai rendszerek tervezése gyak gy Erdélyi Miklós         2     3 gyj
IBN852E Programozási ismeretek ea Gergely Tamás     2         3 koll
IBN852L Programozási ismeretek lab Gergely Tamás     2         2 gyj
FMN4201E Számítógépes szimulációk a fizikában ea Czirják Attila     2         3 koll
FMN520E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában ea Czirják Attila     2         3 koll
Összesen (kredit): 27
Témakör neve – felelőse:  Haladó matematika és matematikai fizika, Fehér László
Témakörben választható tárgyak (min. 15 kredit választandó)
MBNX651E Analízis alkalmazásokkal ea van Leuwen-Polner Mónika     2         4 koll
MBNX651G Analízis alkalmazásokkal gy van Leuwen-Polner Mónika     1         1 gyj
MMNX021E Analízis fizikusoknak ea Németh Zoltán     2         5 koll
MMNX021G Analízis fizikusoknak gy Németh Zoltán     1         0 aláírás
MMN022E Banch algebrák és operátorelmélet ea Kérchy László     2         4 koll
MMN022G Banch algebrák és operátorelmélet gy Kérchy László     1         0 aláírás
MBNA12E Csoportok és testek ea Czédli Gábor     2         6 koll
MBNA12G Csoportok és testek gy Czédli Gábor     2         0 aláírás
MMNV21E Differenciálegyenletek numerikus megoldásai ea van Leuwen-Polner Mónika     2         6 koll
MMNV21G Differenciálegyenletek numerikus megoldásai gy van Leuwen-Polner Mónika     2         0 aláírás
MMNV41E Differenciálható sokaságok és topológia ea Kurusa Árpád     2         6 koll
MMNV41G Differenciálható sokaságok és topológia gy Kurusa Árpád     2         0 aláírás
MMNK32E Funkcionálanalízis ea Molnár Lajos     2         6 koll,
MMNK32G Funkcionálanalízis gy Molnár Lajos     2         0 aláírás
MBNX321E Lineáris terek és operátorok ea Kérchy László     2         3 koll
MBNX321G Lineáris terek és operátorok gy Kérchy László     1         1 gyj
MMNK21E Differenciálegyenletek ea Krisztin Tibor     2         6 koll
MMNK21G Differenciálegyenletek gy Krisztin Tibor     2         0 at
FMN9251E Kvantumtérelmélet ea Fehér László FMN105E; FMN411E előfelt 2         4 koll
FMN4111E Analitikus mechanika ea Fehér László     2         5 koll
FMN4111G Analitikus mechanika gy Fehér László     1         0 at
FMN6241E Az általános relativitáselmélet alapjai ea Gergely Árpád László     2         4 koll
FMN6241G Az általános relativitáselmélet alapjai gy Gergely Árpád László     1         1 gyj
FMN021E Általános relativitáselmélet Gergely Árpád László     3         5 koll
FMN6281E Szimmetriák a fizikában ea Fehér László     2         5 koll
FMN6281G Szimmetriák a fizikában gy Fehér László     1         0 at
FMN7181E Válogatott fejezetek a matematikai fizikából ea Fehér László     2         4 koll
FMN013E Lie-csoportok és integrálható rendszerek ea. Fehér László     2         5 koll
FMN013G Lie-csoportok és integrálható rendszerek gy. Fehér László     1         0 at
MMN116E Sztochasztikus modellek informatikusoknak ea Szűcs Gábor     2         3 koll
MMN116G Sztochasztikus modellek informatikusoknak gy Szűcs Gábor     2         2 gyj
MBN521E Közönséges differenciálegyenletek ea Krisztin Tibor       2       5 koll
MBN521G Közönséges differenciálegyenletek gy Krisztin Tibor       2       0 at
MBNX421ujE A komplex és valós függvénytan elemei ea Pusztai Gábor         2     6 koll
MBNX421ujG A komplex és valós függvénytan elemei gy Pusztai Gábor         2     0 at
Összesen (kredit): 97
Témakör neve – felelőse:  Környezetfizika, Sós Katalin
Témakörben választható tárgyak (min. 15 kredit választandó)
KBN827 Alternatív energiaforrások ea Halász János     2         2 koll
FMN880E Antropogén környezeti hatások Sós Katalin     2         3 koll
FMN556E Globális környezeti katasztrófák ea Sós Katalin     2         3 koll
FMN558E Környezeti folyamatok matematikai modellezése ea Nánai László     2         3 koll
KBN840E Környezetünk fizikai kémiája ea Tóth Ágota     2         3 koll
FMN251E Környezeti áramlások fizikája ea Bozóki Zoltán     2         3 koll
FMN351E Légköri aeroszolok fizikája ea Ajtai Tibor     2         3 koll
FMN755E Reaktortechnika ea Nánai László     2         3 koll
Összesen (kredit): 23
Témakör neve – felelőse: Haladó elméleti fizika, Fehér László
Témakörben választható tárgyak (min. 15 kredit választandó)
FMN7131E Alkalmazott statisztikus fizika  ea Iglói Ferenc     2         4 koll
FMN7131G Alkalmazott statisztikus fizika  gy Iglói Ferenc     1         1 gyj
FMN4111E Analitikus mechanika ea Fehér László     2         5 koll
FMN4111G Analitikus mechanika gy Fehér László     1         0 aláírás
FMN6241E Az általános relativitáselmélet alapjai ea Gergely Árpád László     2         4 koll
FMN6241G Az általános relativitáselmélet alapjai gy Gergely Árpád László     1         1 gyj
FMN6251E Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal ea Benedict Mihály     2         5 koll
FMN6251G Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal gy Benedict Mihály     1         0 aláírás
FMN511E Kontinuummechanika ea Keresztes Zoltán     2         3 koll
FMN923E Kozmológiai perturbációszámítás ea Gergely Árpád László     2         3 koll
FMN7251E Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika ea Benedict Mihály     2         4 koll
FMN9251E Kvantumtérelmélet ea Fehér László     2         4 koll
FMN746E Molekulák  kvantumelmélete ea Bogár Ferenc     2         3 koll
FMN647E Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben ea Varró Sándor     2         3 koll
FMN520E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában ea Czirják Attila     2         3 koll
FMN6281E Szimmetriák a fizikában ea Fehér László     2         5 koll
FMN6281G Szimmetriák a fizikában gy Fehér László     1         0 aláírás
FMN7181E Válogatott fejezetek a matematikai fizikából ea Fehér László     2         4 koll
FMN013E Lie-csoportok és integrálható rendszerek ea. Fehér László     2         5 koll
FMN013G Lie-csoportok és integrálható rendszerek gy. Fehér László     1         0 aláírás
FMN021E Általános relativitáselmélet Gergely Árpád László     3         5 koll
FMN626E Nanoeszközök kvantumfizikája ea Földi Péter     2         3 koll
FMN1051E Kvantummechanika ea Benedict Mihály       3       5 koll
FMN1051G Kvantummechanika gy Benedict Mihály       2       2 gyj
Összesen (kredit): 72
Témakör neve – felelőse:  Lézer-anyag kölcsönhatás,  Benedict Mihály
Témakörben választható tárgyak (min. 15 kredit választandó)
FMN522E Bevezetés a lézerplazmák fizikájába ea Földes István     2         3 koll
FMN7251E Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika ea Benedict Mihály     2         4 koll
FMN8251E Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai ea Benedict Mihály     2         4 koll
FMN8251G Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai  gy Benedict Mihály     1         1 gyj
FMN627E Lézerek az orvostudományban ea Hopp Béla         2     3 koll
FMN332E Lézeres anyagmegmunkálás ea Geretovszky Zsolt     2         3 koll
FMN732E Alkalmazott spektroszkópia ea Bozóki Zoltán     2         3 koll
FMN647E Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben ea Varró Sándor     2         3 koll
FMN526E Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása ea Geretovszky Zsolt     2         3 koll
FMN526L Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása lab Geretovszky Zsolt     2         2 gyjj
Összesen (kredit): 29
Témakör neve – felelőse:  Optika és lézerfizika,  Kovács Attila
Témakörben választható tárgyak (min. 15 kredit választandó)
FMN201E A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig ea Geretovszkyné Varjú Katalin         2     3 koll
FMN512 Alkalmazott optika ea Erdélyi Miklós       2       3 koll
FMN712E Femto- és nemlineáris optika alapjai ea Osvay Károly       2       3 koll
FMN714E Femtoszekundumos optika Pythonnal ea Kovács Attila         1     3 koll
FMN714G Femtoszekundumos optika Pythonnal gy Kovács Attila         1     0 at
FBN516E Félvezetők optikai tulajdonságai     ea Földi Péter     2         3 koll
FMN859L Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok  lab Kovács Attila         2     3 gyj
FMN113L-3 Haladó optikai laboratóriumi  gyakorlatok lab Kovács Attila     2         3 gyj
FMN876E Lézerimpulzusok tér- és időszűrése ea Szatmári Sándor     2         3 koll
FMN842G Optikai rendszerek tervezése gyak gy Erdélyi Miklós     2         3 gyj
FMN902E Sugárzáselmélet és lézerek ea Szatmári Sándor     2         3 koll
FMNO01E Vákuumfizika ea Szatmári Sándor     2         4 koll
FMNO01L Vákuumfizika lab Szatmári Sándor     1         0 at
Összesen (kredit): 34
Témakör neve – felelőse: Orvosi fizika és biológiai fizika, Maróti Péter
Témakörben választható tárgyak (min. 15 kredit választandó)
FMN634E Bioelektronika ea Dér András     2         3 koll
FMN657E Bioenergetika ea Zimányi László     2         4 koll
FMN779L Biofizikai laboratóriumi gyakorlatok lab Nagy László     4         4 gyj
FMN327E Lézerek a biofizikában ea Maróti Péter     2         3 koll
FMN627E Lézerek az orvostudományban ea Hopp Béla     2         3 koll
FMN747E Molekuláris biofizika ea Maróti Péter     2         4 koll
FMN780E A sugárterápia fizikai alapjai  ea Varga Zoltán     1         1 koll
Összesen (kredit): 22
b.) specializáció választásával ( 30-45 kredit)(min. 45 kredit teljesítendő)
Specializáció neve – felelőse:  Lézerfizikus specializáció, Szatmári Sándor
specializációban kötelező tárgyak
FMN1021E Fizikai optika ea Horváth Zoltán       2       3 koll
FMN1021G Fizikai optika gy Horváth Zoltán       2       3 gyj
FMN104E Közegek elektrodinamikája ea Földi Péter       2       3 koll
Összesen (kredit): 9
Specializációban választható tárgyak (min. 36 kredit választandó)
FMN201E A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig ea Geretovszkyné Varjú Katalin         2     3 koll
FMN8251E A lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai ea Benedict Mihály     2         4 koll
FMN8251G A lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai  gy Benedict Mihály     1         1 gyj
FMN512 Alkalmazott optika ea Erdélyi Miklós     2         3 koll
FMN732E Alkalmazott spektroszkópia ea Bozóki Zoltán     2         3 koll
FMN522E Bevezetés a lézerplazmák fizikájába ea Földes István     2         3 koll
FMN712E Femto- és nemlineáris optika alapjai ea Osvay Károly       2       3 koll
FBN516E Félvezetők optikai tulajdonságai ea Földi Péter     2         3 koll
FMN7251E Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika ea Benedict Mihály     2         4 koll
FMN327E Lézerek a biofizikában ea Maróti Péter     2         3 koll
FMN332E Lézeres anyagmegmunkálás ea Geretovszky Zsolt     2         3 koll
FMN627E Lézerek az orvostudományban ea Hopp Béla     2         3 koll
FMN876E Lézerimpulzusok tér- és időszűrése ea Szatmári Sándor     2         3 koll
FMN842G Optikai rendszerek tervezése gyak gy Erdélyi Miklós     2         3 gyj
FMN902E Sugárzáselmélet és lézerek ea Szatmári Sándor     2         3 koll
FMN526E Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása ea Geretovszky Zsolt     2         3 koll
FMN526L Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása lab Geretovszky Zsolt     2         2 gyjj
FMN859L Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok lab Vass Csaba         2     3 gyj
Összesen (kredit): 53
Diplomamunka (a szakra vonatkozó KKK 6. pontja alapján 30 kredit)
FMN206 Diplomamunka készítése 1. konz Dömötör Piroska         5     5 gyj
FMN303 Diplomamunka készítése 2. konz Geretovszky Zsolt           10   10 gyj
FMN401 Diplomamunka készítése 3. konz Székely Péter             15 15 gyj
30
A szak összesített tanterve
Alapozó ismeretek 5 kredit
Szakmai törzsanyag 27 kredit
Specializáció 45 kredit
Szabadon választott 13 kredit
Diplomamunka 30 kredit
Összesen 120 kredit