Általános iskolai tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos,
60 kredites fizikatanári mesterképzés (TR2)
Érvényes a 2020/2021. tanévtől, utolsó módosítás: 2021.07.08.
Neptun kód Tárgy címe Típus Értékelés Kredit Féléves óraszám Ajánlott félév Tárgyfelelős 
Szakterületi ismeretek   összesen: 45      
FTL311e Elméleti mechanika ea. ea koll 4 10 1 Fehér László
FTL311g Elméleti mechanika gy. gyak gyj 2 6 1 Fehér László
FBL307E Biofizika alapjai ea koll 3 10 1 Szabó Tibor
FML617E Fizika a társtudományokban ea koll 3 8 1 Kopasz Katalin
FTL615g Modern fizika szeminárium 1. sz gyj 3 8 1 Tóth Zsolt
FML720G Számítógép és internet alkalmazása a fizika oktatásban gyak gyj 3 8 1  
FTL872g Fizikai problémák megoldása 3 . gyak gyj 2 8 1  
FBL310CE Bevezetés a csillagászatba 1. ea koll 4 10 1 Székely Péter
FBL310CG Bevezetés a csillagászatba 1. gyak gyj 2 8 1 Székely Péter
FBL571E Környezetfizikai jelenségek ea koll 3 10 1 Sós Katalin
FTL434e Elektronika ea koll 3 8 2 Laczkó Gábor
FTL972g Fizikai problémák megoldása 4 . gyak gyj 2 8 2  
FTL120g Számítógéppel segített kísérletezés és mérés gyak gyj 2 8 2 Kopasz Katalin
FTL715g Modern fizika szeminárium 2. sz gyj 3 8 2 Földi Péter
FBL425E Kvantumfizika alapjai ea koll 3 8 2 Czirják Attila 
  Szabadon választható tárgyak: gyak gyj 3 8 2  
FTLSZV1 Projektmunka elektronikából           Székely Péter
FTLSZV2 Projektmunka biofizikából           Nagy László
FTLSZV3 Projektmunka csillagászatból           Szatmáry Károly
FTLSZV4 Projektmunka elméleti fizikából           Földi Péter
FTLSZV5 Projektmunka környezeti fizikából           Sós Katalin
               
Szakmódszertani ismeretek   összesen: 6      
 TO-FTLTM2Ke A fizika tanítása 2. K ea koll 1 5 1 Kopasz Katalin 
 TO-FTLTM2Kl Szakmódszertani labor. gyakorlat 2. K lab gyj 3 15 1 Kopasz Katalin 
FTL-TR2g Fizikai problémák megoldása 5 . gyak gyj 2 10 2 Farkas Zsuzsanna
             
Iskolai gyakorlatok   összesen: 4      
TANO-302 Közösségi pedagógiai gyakorlat gyak   0   2  
  Csoportos tanítási gyakorlat gyak gyj 2   2  
  Portfólió     2   2  
             
Pedagógiai és pszichológiai ismeretek   összesen: 5      
  Pedagógiai és pszichológiai ismeretek ea koll 5   1