Középiskolások kutatásainak bemutatkozási lehetősége az SZTE Fizikai Intézetében

Az SZTE Fizikai Intézete várja azon középiskolások jelentkezését, akik a 2022. őszi, helyi Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) keretében, de nem az egyetemistákkal közös versenyen szeretnék a kutatási témájukat az egyetemi zsűri és a közönség előtt bemutatni. A jelentkezett hallgatók külön szekcióban tartják meg előadásaikat, munkájukat a zsűri értékeli. A résztvevők emléklapot vagy oklevelet, a legjobbak jutalmat kapnak.
Ez a részvétel nem jogosít az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) egyetemistáknak szóló kategóriáiban való indulásra. Ugyanakkor az OTDK középiskolás szekciójában részt lehet venni külön kvalifikáció nélkül is. A legközelebbi OTDK-ra 2023 tavaszán kerül sor.


A szegedi konferencia időpontja: 2022. november 24., csütörtök


A konferenciára a benyújtandó dolgozat egyoldalas tartalmi összefoglalójával (absztrakt) lehet jelentkezni, amelyen fel kell tüntetni a következő adatokat: dolgozat címe, a szerző(k) neve, évfolyama, iskolája, felkészítő tanára, témavezető neve. Az absztraktot elektronikus formában (a megadott sablon használatával) a fizika.intezet@szte.hu e-mail-címre kérjük elküldeni.
Absztrakt (jelentkezés) leadása: 2022. november 2.


A dolgozat terjedelme ábrák és táblázatok nélkül legalább 20 oldalas legyen, ugyanakkor nem lehet 50 oldalnál hosszabb. A betűméret nem lehet nagyobb 12-nél. A dolgozat végén szerepelnie kell a felhasznált irodalom jegyzékének.
A dolgozat beadásának módja: elektronikusan a fizika.intezet@szte.hu e-mail-címre kell elküldeni (lehetőleg pdf formátumban).
A dolgozat leadási határideje: november 14., hétfő.


Kutatási témák középiskolásoknak (folyamatosan bővülő lista)