20210613_modern_fizika

Modern fizika - tanártovábbképzés (beszámoló)

"Modern fizika" címmel rendeztek május elején online tanártovábbképzést az SZTE TTIK Fizikai Intézetében, 15 tanár kolléga részvételével.

Május elején több napos, akkreditált 30 órás módszertani továbbképzés zajlott Intézetünkben mintegy 15 általános és középiskolai fizikatanár részvételével. A továbbképzés elsődleges célja az volt, hogy a résztvevő fizikatanárok a képzés tartalmi követelményeinek teljesítése esetén rendelkezzenek a fizika és a csillagászat legújabb eredményeinek legfontosabb ismereteivel, valamint képesek legyenek az új kutatási eredmények bevezetésére a fizikaoktatás gyakorlatába, ezzel is erősítve a diákok érdeklődését a tantárgy iránt. További cél volt a résztvevő fizika szakos tanár kollégák módszertani kultúrájának bővítése, különös tekintettel a kísérletezésre, az elektronikus tananyagok felhasználására és a tanulmányi kirándulásokra. A képzés a korszerű ismereteken és információs technológián alapuló fizikaoktatás elterjedésének elősegítését is célul tűzte ki.


A program négy napja alatt előadások hangzottak el - többek között - a lézerek különböző alkalmazási területeiről, nanorészecskékről, orvosi képalkotó eszközökről, valamint a földi globális áramlási rendszerekről, exobolygókról és gravitációs hullámokról is; a speciális ismeretek átadása mellett pedig a szakmódszertani kutatások új eredményeiből is kaptak ízelítőt a továbbképzés résztvevői.


Tóth Károlyné, a szegedi Karolina Gimnázium fizika-kémia szakos tanárának véleményéből idézünk: "A 30 óra anyaga akár egy 60 órás képzésnek is megfelelne; nagyon tartalmas előadásokkal és szakmailag felkészült előadókkal találkoztunk. Jó volt újra felsőbb tudományokkal foglalkozni! Vannak olyan témakörök, amelyekből a jövőben akár külön képzést is lehetne indítani, például a környezetfizika. Külön örültem a szakmódszertani előadásnak, felkeltette az érdeklődésemet, és sok segítséget is nyújtott. Szerintem a lehetőségekhez mérten jó volt az online megvalósítás és a használt felület, ugyanakkor azt sajnáltam, hogy a laborlátogatásokat és a kollégákkal való találkozást nem lehetett megvalósítani - ezek nagyon hiányoztak nekem. Összességében nagyon köszönöm, hogy részt vehettem ezen a képzésen!"


Tófalusi Péter, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának tanára is pozitív élményekkel gazdagodott: "Gyakorló és versenyeztető középiskolai fizikatanárként is nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen az igen értékes, magas színvonalú és igen jól hasznosítható továbbképzésen. Rengeteget gazdagodtam, fejlődtem általa. Az előadások nem pusztán egyetemi szintű előadások voltak, hanem magas élvezeti értékű intellektuális csemegék."


"Én azért jelentkeztem erre a képzésre, mert sok olyan témát találtam a programban, amelyek egyre inkább foglalkoztatják a mai ifjúságot. Így a továbbképzésen elhangzó ismeretek nagyon jól beépíthetők, felhasználhatók a tanítási óráimon. Ha a későbbiekben is megrendezésre kerül a továbbképzés, jó szívvel ajánlom azoknak, akik a modern fizikával kapcsolatos tudásukat szeretnék felfrissíteni, naprakészebb állapotban tudni" - mondta el Szabó László, a csongrádi Batsányi Gimnázium Ericsson-díjas fizikatanára.


"Bár a fizika kevéssé tartozik azon tantárgyak közé, ahol a diákok tájékozottsága bizonyos részterületeken a tanárét meghaladhatja, az ilyen szituációk megfelelő kezelésére is alkalmas volt ez a 30 óra. Lehetőséget kaptunk az alaptantervű osztályokban is számos, nem csak modern fizikai terület érdekességekkel való szemléltetésére, de számomra az is hasznos volt, hogy a fizika iránt elkötelezett diákoknak jobban le tudom írni, hogy mivel foglalkozhatnak, ha fizikai, csillagászati, mérnöki kutatásokra, innovációkra szánják az életüket" - összegzett Berecz János, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gimnázium (szintén Ericsson-díjas) tanára.

Kövess minketinstagramYouTube


Friss hírek

smauszt

Lézerfizikus kollégánkkal az erdélyi FIRKA folyóiratban jelent meg interjú.

VarjuK

Az ELI-ALPS tudományos igazgatója, Intézetünk munkatársa az MTA idei Közgyűlése alkalmából részesült a megtisztelő elismerésben.