Fizika alapszak (BSc)

Szakismertető
  • Alapozó ismereteket kapsz fizikából, matematikából és informatikából!
  • Kis létszámú számolási és laboratóriumi gyakorlatokon vehetsz részt, ahol az oktatók egyénileg is tudnak foglalkozni a hallgatókkal!
  • Már hallgatóként bekapcsolódhatsz a Téged érdeklő kutatási területeken folyó munkába!
  • Különböző érdeklődési/kutatási területekre előkészítő specializációk közül választhatsz!

Képzés hossza: 6 félév


Szakfelelős: Dr. Geretovszky Zsolt egyetemi docens (email)

Szakkoordinátor: Dr. Kovács Attila adjunktus (email)


A szak képzési és kimeneti követelményei


Mintatanterv 2017/2018. tanévtől nappali tagozatra felvettek számára


Mintatanterv 2017/2018. tanévtől levelező tagoztara felvettek számára


Szakdolgozati szabályzat


Szakdolgozat bírálati lap


Szakdolgozat védési jegyzőkönyv (amennyiben a védésre a záróvizsga szóbeli részétől időben jól elkülönülten kerül sor)


Záróvizsga rendje


Záróvizsga tételei


Hallgatói segédlet a záróvizsgához


Órarend (2022/23. őszi félév)