Elmeleti_fizikai_izelito_fejlec_800_x_350_keppont

Elméleti fizikai ízelítő

Várunk minden érdeklődőt az "Elméleti fizikai ízelítő" kurzus előadásaira.

A soron következő előadások:


Stephen Hawking öröksége

Stephen Hawking az egyik legnagyobb hatású tudományos személyisége volt az elmúlt fél évszázadnak. Mind ismeretterjesztő, az érdeklődő közvéleményre gyakorolt hatása, mind tudományos iskolateremtő munkássága igen jelentős. Az előadásban tágabb keretekbe ágyazva tekintjük át Stephen Hawking legfontosabb tudományos eredményeit, amelyeket a gravitáció vizsgálatában ért el. Ezek: a szingularitás-tételek, a fekete lyukak termodinamikai leírása, a Hawking-sugárzás és az információ megmaradásának problémája. Megtudjuk azt is, hogy valóban korszakalkotó volt-e Hawking utolsó munkája? Betekintést nyerünk abba is, hogyan kell és hogyan nem szabad a kutatási eredményeket értelmezni.


Előadó: Prof. Dr. Gergely Árpád László

Gergely Árpád László az SZTE Fizikai Intézet Elméleti Fizikai Tanszékének professzora és a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Elméleti Fizikai Osztályának tudományos tanácsadója. Kutatási területei az általános relativitáselmélet, a skalár-tenzor és magasabb dimenziós gravitációelméletek, a fekete lyukak termodinamikája és asztrofizikai környezete, a gravitációs hullámok modellezése és észlelése, a kozmológia, a sötét energia modellek és a gravitáció kvantálása.


Az előadás időpontja: 2024. április 18. csütörtök 17:00-18:30

Helyszíne: SZTE TTIK Fizikai Intézet Bay Zoltán tanterem (Bolyai épület, Szeged, Aradi vértanúk tere 1.)A rekordok statisztikája

Rekord alatt valamilyen tevékenység során elért minden eddigit felülmúló mennyiségi vagy időbeli eredmény értünk. Rekordok születnek a sportban, az időjárással kapcsolatban, beszélünk tőzsdei rekordokról, folyók vízszintjével vagy napfolttevékenységgel kapcsolatos extrém értékekről is. A rekordok statisztikai leírását, az ezekkel kapcsolatos általánosan érvényes összefüggéseket tekintjük át az előadás során. Olyan kérdésekre kapunk választ, hogy adott idő alatt mennyi a rekordok átlagos száma és mekkora a rekordok átlagos élettartama. Arról is szót ejtünk, hogy hogyan lehet ezt a statisztikai ismeretet a pénzügyi kockázatok kezelésénél is felhasználni.


Előadó: Dr. Iglói Ferenc

Iglói Ferenc Széchenyi-díjas fizikus emeritus professzor az SZTE Fizikai Intézetében és kutató professzor emeritus a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban. Kutatási területe a statisztikus fizika és elméleti szilárdtestfizika. Jelenleg a Fizikai Szemle című folyóirat főszerkesztője.


Az előadás időpontja: 2024. május 2. csütörtök 17:00-18:30

Helyszín: SZTE TTIK Fizikai Intézet Bay Zoltán tanterem (Bolyai épület, Szeged, Aradi vértanúk tere 1.)Háromtest-probléma

Az előadáson származtatjuk az általános háromtest-probléma egyensúlyi megoldásait. A stabil megoldások esetében néhány csillagászati példát említünk.


Előadó: Dr. Keresztes Zoltán

Keresztes Zoltán egyetemi docens az SZTE Elméleti Fizikai Tanszékén, kutatási területe a gravitációelmélet.


Az előadás időpontja: 2024. május 16. csütörtök 17:00-18:30

Helyszín: SZTE TTIK Fizikai Intézet Bay Zoltán tanterem (Bolyai épület, Szeged, Aradi vértanúk tere 1.)

Tanulmányi hírek

TDK_tavasz

Várjuk hallgatóink jelentkezését a tavaszi helyi TDK konferenciára.

Fizikus_mernoki

Új szakkal bővítjük képzési kínálatunkat: 2024. szeptemberétől fizikus-mérnöki alapszakon is tanulhatnak az SZTE Fizikai Intézethez jelentkező hallgatók.

Friss hírek

Dr. Osvay Károly, az SZTE Lézeres Transzmutációs Nemzeti Laboratórium vezetője a Fizikai Intézet TeWaTi lézeres laborjában.

Az SZTE transzmutációs projektjében Dr. Osvay Károly és kutatócsoportja igazolta, hogy lehetséges a lézeres neutronelőállítás. Az a kérdés azonban még nyitott, hogy kísérletileg elérhető-e az a neutronhozam, ami egy szubkritikus reaktor működtetéséhez, és benne a transzmutációhoz elegendő. Csütörtökön a Szegedi Tudományegyetemre és az ELI ALPS-ba érkezik a téma támogatója, a Nobel-díjas Gérard Mourou fizikus, akit elkísérnek a Transmutex genfi nukleáris mérnöki cég szakemberei is.

dron2

Az SZTE TTIK Fotoakusztikus Kutatócsoport munkatársai egyik kutatási projektjükben a légköri károsanyag-koncentráció méréséhez fejlesztenek műszert és végeznek méréseket. A mérésekhez egy napjainkban igazán innovatív módszert használnak: drónra szerelik a műszerüket. A drónhasználat viszont szigorú szabályokhoz kötött, ezért drónpilóta-oktatáson vett részt a csoport öt kutatója. A képzés során szerzett tapasztalataikról és a kutatásukról kérdeztük a résztvevőket.

Kövess minketinstagramYouTube