poincare

Újabb rangos tanulmány az Elméleti Fizikai Tanszék vezetőjétől

Prof. Dr. Fehér László újabb dolgozata jelent meg a rangos Annales Henri Poincaré folyóiratban.

Az Elméleti Fizikai Tanszék vezetőjének új, a matematikai fizika területére eső publikációjában egyenesen és körön mozgó spines részecskék egy nevezetes egzaktul megoldható modelljét elemzi. A hiperbolikus, illetve trigonometrikus függvénnyel adott kölcsönhatási potenciálok esetét egységes keretben, a modellek komplex holomorf kiterjesztései speciális eseteiként tárgyalja.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00023-021-01084-7