kvel2021

Kvantumelektronikai szimpózium „Szegeden”

Ezúttal online formában, az SZTE TTIK Fizikai Intézet szervezésében került sor a magyar fizikusközösség egyik fontos, két évente megrendezésére kerülő seregszemléjére.

A tág értelemben vett magyar lézeres közösség kétévente megrendezésre kerülő, nagy seregszemléi az egynapos Kvantumelektronika szimpóziumok. Az idei esemény spektruma is széles volt, az optika, atom- és molekulafizika valamint a plazmafizika területén folyó hazai kutatásokról szóltak az előadások. A helyszín a tervek szerint Szeged lett volna, de a járványhelyzet miatt a szűk 100 résztvevő online követte a rendezvényt, amelynek házigazdai teendőit és technikai támogatását az SZTE Fizikai Intézet kollégái látták el. Az elhangzott előadásokat tartalmazó kiadvány – benne számos, Intézetünkben született eredmény ismertetésével – letölthető az SZTE Egyetemi könyvtárának repozitóriumából.


A szimpózium az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Atom-, Molekulafizikai és Kvantumelektronikai Szakcsoportja /AMKE/, a Magyar Tudományos Akadémia Lézerfizikai Bizottsága, illetve a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Intézetének a szervezésében, az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 projekt finanszírozásával valósult meg.