Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Bozóki Zoltán egyetemi tanár

Tanszékvezető-helyettes: Dr. Erdélyi Miklós egyetemi docens


Elérhetőség:

Levelezési cím: 6720 Szeged, Dóm tér 9.

E-mail: optika@physx.u-szeged.hu

Telefon: (62) 544-273


Kutatócsoportjaink:

Advanced Optical Imaging (AdOptIm) csoport

Fény-anyag Kölcsönhatási Kutatócsoport

Fotoakusztikus Kutatócsoport

Nano- és Mikromegmunkálás Kutatócsoport (NaMiLab)

Nanoplazmonika Kutatócsoport

TeWaTi és hELIos Femtoszekundumos Lézerlaboratórium és Kutatócsoport