Aktuális projektjeink

Folyamatban lévő kutatási nagyprojektek: • GINOP-2.3.2-15-2016-00036 - Multimodális optikai nanoszkópiai módszerek fejlesztése és alkalmazása az élet- és anyagtudományi kutatásokban
 • GINOP-2.3.2-15-2016-00033 - Tranziens Asztrofizikai Objektumok
 • EFOP-3.6.2-16-2017-00005 - Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben
 • Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium
 • Nemzeti Agykutatási Program 2.0
 • 2018-2.1.3-EUREKA-2018-00026 Újfajta intraband kaszkád lézeren alapuló moduláris felépítésű fotoakusztiku skoncentráció-mérő műszer
 • OTKA-FK 134434 - Rejtélyes Csillagrobbanások Numerikus Modellezése
 • OTKA-PD139077 - Plazmonikus kétkomponensű nanorészecskék kialakulásának vizsgálata szikra-plazmában
 • OTKA-K 138176 - Nyitott kamrás fotoakusztikus rendszerek fejlesztése és alkalmazása az ammónia és a vízgőz földfelszín-légkör közötti kicserélődésének mérésére
 • ELKH-SZTE Fotoakusztikus Környezetifolyamat- megfigyelési kutatócsoport
 • GINOP-2.3.4-15-2020-0006 Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen


SZTE Új Nemzeti Kiválósági Program - Fotonika és lézerkutatás alprogram


Folyamatban lévő oktatási nagyprojektek:

 • EFOP-3.4.3-16-2016-00014 - A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében
 • EFOP-3.4.4-16-2017-00015 - A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére