Kutatási és K+F kompetenciáink

namilab


Szakterület: anyagtudomány, lézerfizikaKulcsszavak: lézeres anyagmegmunkálás, lézeres vágás, lézeres hegesztés, szállézerek, optikai szálhegesztés


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Lézeres anyagmegmunkálási laboratórium

Dr. Geretovszky Zsolt

email: gero@physx.u-szeged.hu

honlap: http://titan.physx.u-szeged.hu/~namilab/indexen.html


A labor profiljába elsősorban a különböző lézeres anyagmegmunkálási eljárások (lézeres hegesztés és forrasztás, -vágás, -jelölés, -mikromegmunkálás) alkalmazása és vizsgálata, valamint a nagy átlagteljesítményű szállézerekhez kapcsolódó technológiák vizsgálata és fejlesztése (pl. optikai szálak hegesztése, nemlineáris effektusok vizsgálata) áll.


Főbb eszközök:

Indupro InduWeld 4.0 lézerhegesztő munkaállomás (Trumpf Trufiber 1000 szállézer és Trumpf PFO szkenner optika)

CorActive CLM 1000 szállézer

SPI redENERGY G3 SPI-P40 és SPI-P20 szállézerek

Fujikura FSM-100M+ szálhegesztő

Fujikura CT-105 száltörő

Thorlabs OSA202C optikai spektrumanalizátor

További fontosabb műszerek: spektrométerek a 300-2500 nm tartományra, lézerteljesítmény mérők 12500 W átlagteljesítményig, professzionális hőkamera

bhopp1


Szakterület: nanotudomány, anyagtudomány


Kulcsszavak: lézer abláció, PLD, LIFT, MAPLE, nanorészecskék, nanostruktúrák, lézeres maratás, lézeres műtét


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Kis teljesítményű lézeres anyagmegmunkálási központ

Prof. Dr. Hopp Béla

bhopp@physx.u-szeged.hu

http://titan.physx.u-szeged.hu/feny_anyag/feny_anyag.html


Az anyagmegmunkálási laboratórium profiljába a különböző, 250 W alatti teljesítményű folytonos lézeres, illetve milliJoule nagyságrendű impulzusenergiájú impulzuslézeres anyagmegmunkálási eljárások (lézeres vágás, jelölés, gravírozás, felületkezelés, abláció, vékonyréteg leválasztás, nano- és mikromegmunkálás) alkalmazása és vizsgálata áll. A rendelkezésünkre álló lézerrendszerekkel elsősorban polimerek, üvegek, biológiai minták, szövetek precíziós megmunkálására van lehetőség. Fő profilunk műanyagipari és orvostudományi lézeres alkalmazási lehetőségek felkutatása, fejlesztése, vizsgálata.


Főbb eszközök:

Duplacsöves excimer lézer (193 nm és 248 nm), Nd:YAG lézer (1064 nm, 532 nm, 266 nm), CO2 lézer (200 W), CO2 lézer (30 W)


hill


Szakterület: lézerfizika, nagy intenzitású lézer-anyag kölcsönhatások, plazmafizika


Kulcsszavak: excimer lézer, nagy intenzitás, nagy kontraszt, rövid impulzushossz, plazmafizika


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Nagy Intenzitású Lézer Laboratórium

email: Prof. Dr. Szatmári Sándor

szatmaris@titan.physx.u-szeged.hu

http://exp.physx.u-szeged.hu/hill/


A "Nagy Intenzitású Lézer Laboratóriumban (HILL)" excimer lézerek kutatása, illetve fejlesztése folyik, amely elsõdleges célja nagy energiájú, nagy fókuszált intenzitású és igen rövid lézer-impulzusok elõállítása. A kísérleti munka alapja egy nagy intenzitású excimer lézerrendszer. Ezen gázlézerek rövid (248 nm-es) hullámhossza jobb fókuszálhatóságot nyújt a szilárdtest lézerekkel szemben, amely kompenzálja a viszonylag alacsony teljesítmény szintet. A kutatási tevékenység igen jelentõs részét a lézerek fejlesztése teszi ki. Jelenleg 80 mJ vagy 40 mJ energiájú és 600 fs illetve 150 fs impulzusidejû impulzusokat tudunk elõállítani, amelyet lefókuszálva egy diffrakció-limitált foltban az intenzitás 1018 W/cm2 fölött van. Egy másik lényeges tevékenység a lézerimpulzus idõbeli összenyomása 100 fs alá.


Főbb eszközök:

femtoszekundumos hibrid festék-excimer lézer rendszerek, nanoszekundumos excimer lézerek, vákuum kamrák, céltárgy területek nagy intenzitású lézer-anyag kölcsönhatásokhoz és anyagmegmunkáláshoz, diagnosztikai műszerek széles skálája

bhopp2


Szakterület: nanotudomány, anyagtudomány


Kulcsszavak: atomerő mikroszkópia, felület profilometria


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

3D felület térképezési központ

Prof. Dr. Hopp Béla

bhopp@physx.u-szeged.hu

http://titan.physx.u-szeged.hu/feny_anyag/feny_anyag.html


A laboratóriumban felületek mikro- és nanométeres morfológiai vizsgálatára van lehetőség. A vizsgálható minta mérettartomány profilométeres rendszerünkkel maximum 25x25 cm2, szubnanométeres vertikális feloldással, 250 mikrométeres maximális magasságkülönbség mellett, míg az atomi erő mikroszkópunkkal a legnagyobb vizsgálható terület 45x45 µm2, szubnanométeres vertikális és laterális feloldással, 10 mikrométeres maximális magasságkülönbség tartományon belül.


Főbb eszközök:

PSIA atomerő mikroszkóp, Dektak felületi profilométer


adoptim1


Szakterület: egy-molekula lokalizációs mikroszkópia


Kulcsszavak: multimodális lokalizációs spektroszkópia, artifaktum elemzés


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

dSTORM szuperrezolúciós mikroszkópia központ

Dr. Erdélyi Miklós

email: erdelyim@physx.u-szeged.hu

http://titan.physx.u-szeged.hu/~adoptim/


A kutatócsoport kiemelten a nagy térbeli feloldású, úgynevezett szuperrezolúciós lokalizációs mikroszkópiával, annak elméletével, modellezésével, kísérleti fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozik. A biológiai mintákban elérhető <20 nm térbeli feloldású fluoreszcens képek kvantitatív kiértékelése mellett összehasonlító/kontroll méréseket végzünk.


Főbb eszközök:

Nikon Eclipse Ti-E invertált fluoreszcencia mikroszkóp

OptoSplit II+Bypass dual-view egység

Gerjesztési hullámhpsszak: 405, 488, 561, 642nm

Kivilágítási módok: EPI, TIRF, HILO

adoptim2


Szakterület: konfokális képalkotás


Kulcsszavak: Fluoreszcencia (FLIM, FCS és anizotrópia) konfokális mikroszkópia


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Konfokális mikroszkópia központ

Dr. Erdélyi Miklós

email: erdelyim@physx.u-szeged.hu

http://titan.physx.u-szeged.hu/~adoptim/


A konfokális mikroszkóp alkalmas fluoreszcens minták 3D leképezésére mikronos térbeli feloldással. A Nikon C2 pásztázó egységhez egy PicoQuant fluoreszcencia élettartam, anizotrópia, és FCS rendszer van építve, melynek segítségével pl. HOMO-FRET, HETERO-FRET és diffúziós méréseket tudunk végezni.


Főbb eszközök:

Nikon C2 konfokális mikroszkóp

PicoQuant fluoreszcencia élettartam, anizotrópia és FCS mérőfeltét

Gerjesztési hullámhpsszak: 405, 488, 561, 642nm

namilab2


Szakterület: anyagtudomány, nanotechnológia, aeroszol kutatás


Kulcsszavak: szikra abláció, elektromos kisülési plazma, aeroszol kutatás, nanotechnológia, többkomponensű nanostruktúrák


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Nanorészecske generálási laboratórium

Dr. Kohut Attila

email: akohut@titan.physx.u-szeged.hu

http://titan.physx.u-szeged.hu/~namilab/indexen.html


Laboratóriumunkban elektromos kisülési plazmákon (szikra és ív) alapuló generátorok segítségével hozunk létre egy- és többkomponensű nanorendszereket gáz fázisban, aeroszol formában. A labor fő profilja a nanorészecskék előállítása, karakterizálása és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata mellett a kisülési plazma és a részecskék kialakulásának tanulmányozása elsősorban optikai spektroszkópiai módszerekkel.


Főbb eszközök:

Egyedi építésű szikra- és ívkisüléses nanorészecske generátorok (VSPARTICLE HVU nagyfrekvenciás tápegység és FUG HCK 800-12500 tápegység).

TSI 3938L52 elektromos mobilitáson alapuló aeroszol méreteloszlás meghatározó műszer (SMPS)

Andor iStar DH334T-18F-04 iCCD kamera és LTB Aryelle 200 spektrográf

ajtai


Szakterület: aeroszolok, nanoanyagok, fotoakusztika


Kulcsszavak: lézer-alapú aeroszolkutatás, fotoakusztika


K+F megkereséseket vállal-e:

Igen

Lézeres aeroszol kutatási laboratórium

Dr. Ajtai Tibor

email: ajtai@titan.physx.u-szeged.hu


A lézeres Aeroszol Kutatások Kutatócsoportnak (LAKK) valós légköri és laboratóriumi körülmények között előállított nanoaeroszolok és különböző aeroszol standardok generálása és azok komplett fizikai-kémiai sajátosságainak vizsgálata a fő kutatási területe. Tudományos tevékenységünk alapkutatást, műszer fejlesztést, modellezést és számos gyakorlati alkalmazást foglal magába. Legfontosabb kutatási témáink: Dízel korom aeroszol vizsgálatok, emissziós bázisú üzemanyag-fejlesztés, maszkok áteresztőképességének és aeroszol kibocsátással járó orvosi beavatkozások vírusterjedés-kockázat vizsgálata, biomassza aeroszolok karakterizálása, légköri szennyező aeroszolok forráskibocsátásának és karakterizálásának vizsgálata.


Főbb eszközök:

EEPS, DMA, COC, OPC, Aetalométer, MAAP, Több hullámhosszú-PA, SMPS, TEOM, EO/OC analizátor, AURORA3000 Nephelométer.