20190321_TR30012

Molekuláris szintű szövetregeneráció vizsgálata nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópia segítségével

A Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén működő AdOptim kutatócsoport - az SZTE ÁOK Biokémiai Intézet MYOTeam kutatócsoporttal együttműködésben - izomszövetek regenerációs folyamatait tudta megfigyelni molekuláris szinten, a kutatócsoport szakterületének számító nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópia segítségével.

A 2006-ban kifejlesztett nagy térbeli feloldású lokalizációs mikroszkópiai eljárás 2014-es kémiai Nobel-díjjal való elismerése fordulópontot jelentett a biokémiai folyamatok molekuláris szintű megfigyelésében. A módszer segítségével fluoreszcens molekulák térbeli pozíciója a korábban elérhetetlen <10 nm pontossággal határozható meg szövetekben és sejtkultúrákban. Az SZTE Fizikai Intézetében működő AdOptIm kutatócsoport saját fejlesztésű szuperrezolúciós dSTORM mikroszkóprendszerével számos kiemelkedő eredményt ért el az elmúlt években.
Az SZTE ÁOK Biokémiai Intézet MYOTeam kutatócsoporttal együttműködésben született legfrissebb tudományos eredményeiket a Frontiers in Cell and Developmental Biology folyóiratban közölték. A közös munkában a szöveti regenerációs folyamatok alapjait kutatták molekuláris szinten. Olyan potenciális nanomedicinális gyógyszermolekulákat kerestek, amelyek befolyásolásával, módosításával és irányításával a sejtek, illetve szövetek működése úgy módosul, hogy egy sérülés vagy seb regenerációja hatványozottan felgyorsul.


20190321_TR30012


A felvételek készítése során használt nagyfeloldású lokalizációs mikroszkóp ideális eszköznek bizonyult a 20–30 nm-es struktúrák megfigyeléséhez és kvantitatív kiértékeléséhez. Az eredmények hozzájárulhatnak a nanomedicina fejlődéséhez, és a jövőben a több hónapos sebgyógyulás akár néhány hetes időszakra is lerövidülhet.
További információk a kutatócsoport honlapján találhatók.