Prof. Dr. Hopp Béla önéletrajz

Intézetvezető

Egyetemi tanár

4357, 4657

bhopp@physx.u-szeged.hu


TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

 

Név: Prof. Dr. Hopp Béla

Születési év: 1965.

Tanulmányok:  

Általános iskola: Jászberényi Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, 1971-1979.

Középiskola: Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény, 1979-1983. Érettségi: kitűnő eredménnyel.

Egyetemi tanulmányok: a József Attila Tudományegyetem fizikus szakán 1984-1989. között, Diplomamunka: "TeO2 kristály alapú akuszto-optikai módusszinkronizátor fizikai paramétereinek vizsgálata" a Budapesti Műszaki Egyetem Atomfizika Tanszékén. Államvizsga: 1989-ben, kiváló eredménnyel.

Végzettség és szakképzettség:

okleveles fizikus

Munkahely(ek) és a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

a Magyar Tudományos Akadémia Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoportjában tudományos segédmunkatársként 1989. július 1-től, tudományos főmunkatársként 1999. január 1-től, tudományos tanácsadóként 2009. augusztus 1-től. 2012. január 1-től december 31-ig tudományos tanácsadó, 2013. január 1-től június 31-ig megbízott, majd 2013. július 1-től kinevezett egyetemi docens, 2014. szeptember 1-től tanszékvezető egyetemi tanár az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéken. 2020. július 1-től az SZTE TTIK Fizikai Intézetének vezetője.

Főbb kutatási témák:

 • -szerves és szervetlen anyagok UV fotoablációjának vizsgálata ipari és orvostudományi alkalmazhatósági szempontból, ill. a mechanizmus modellezését segítő alapkutatások,
 • -lézeres anyagmegmunkálás, vékonyrétegleválasztás, nanorészecske, nanostruktúra előállítás és karakterizálás
 • -biológiai anyagok lézeres mozgatása, sejtátvitel, bioszenzorok,
 • -lézerek orvosi alkalmazásai

Tudományos fokozat (tudományág és dátum megjelölésével):

Az MTA doktora, Fizika, 2009.

Az értekezés címe:

Impulzus lézeres anyagátviteli technikák az anyagtudományban és a biológiában

Vezetői megbízások:

2012.01.01-2012.12.31: az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tsz. Tanszékvezető-helyettese

2013.02.01-től az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tsz. megbízott, majd 2013. szeptember 1-től kinevezett tanszékvezetője

2020. július 1-től az SZTE TTIK Fizikai Intézetének vezetője

Tudományos ösztöndíjak és juttatásuk időpontja: 

 • 2001-2006. között két alkalommal is a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj.
 • 2006-2008. Öveges József Kutatási Ösztöndíj:

Eddigi oktatói tevékenység:  

33 éve a József Attila Tudományegyetemen, illetve ennek utódjában a Szegedi Tudományegyetemen

Oktatott tárgyak:

Vegyész, fizika tanár, környezettan, kémia szakos hallgatók számára kísérleti fizika számolási gyakorlatok, ill. fizika laboratóriumi gyakorlatok tartása, diplomamunka, szakdolgozat, projektmunka, TDK, PhD szakvezetés, „Lézerek az orvostudományban” című előadás tartása TTIK-s és fizika MSc szakos hallgatók számára, „Fizika mérnököknek I-II.” előadás tartása I. BSc-s anyagmérnök, biomérnök és molekuláris biológusok számára, „Kísérleti fizika I-II.” előadás tartása I. BSc-s kémia szakos hallgatóknak, „A földtudományok fizikai alapjai” előadás földtudomány BSc-s hallgatók részére, valamint „Lézerfény és biológiai anyagok, szövetek kölcsönhatása” PhD kurzus tartása. 2014-ben a Kémia Tanszékcsoport kérésére dolgoztam ki a Kísérleti fizika haladóknak és a Fizika alapjai előadásokat Vegyész MSc-s és Kémia tanár BSc-s hallgatók számára.

A vezetésem alatt ezidáig elkészült szakdolgozatok, diplomamunkák száma: >50 db

Posztgraduális képzésben betöltött szerepe, feladatai.

Alapító- és törzstagja vagyok az SZTE TTIK Fizika Doktori Iskolájának. Minden évben hirdetek meg PhD témákat, s már több PhD ösztöndíjas hallgatónak voltam témavezetője.

2007-től: „Lézerfény és biológiai anyagok, szövetek kölcsönhatása” címmel tartok PhD kurzust

Vezetésem alatt szerzett PhD fokozatok:

 • Smausz Kolumbán Tomi (2003); a disszertáció címe: "Az anyageltávozás folyamatainak vizsgálata az impulzuslézeres vékonyréteg építés szempontjából káros mikron méretű részecskék számának csökkentése céljából"
 • Kresz Norbert (2008); a disszertáció címe: "Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására valamint Teflon adhéziójának módosítására"
 • Kecskeméti Gabriella (2009); a disszertáció címe: "Szerves vékonyrétegek impulzuslézeres leválasztása"
 • Vass Csaba (2010); a disszertáció címe: "Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással"
 • Csizmadia Tamás (2016); a disszertáció címe: „Nanostruktúrák lézeres kialakítása különböző fémek, illetve dielektrikumok felületén”
 • Gera Tamás Bence (2022); a disszertáció címe: „Gyógyszerhatóanyagok kezelése impulzuslézeres ablációval gáz környezetben”

Habilitáció:

2012-ben, az előadás címe: Lézerek alkalmazása a klinikai diagnosztikában

Nemzetközi kutatóutak:

 • 1999, 2001, 2004, 2005, 2006: egy-egy hónapos kutatómunka a krétai Institute of Electronic Structure and Laser, Foundation for Research and Technology-Hellas kutatóintézetben
 • 1999, 2001: egy-egy hónapos kutatómunka az angol Department of Electronic and Electrical Engineering, University College London intézetben
 • 2002., 2003. egy-egy hónapos kutatómunka a Department of Experimental Physics, University of Ulm-on.
 • 2006-2007 és 2012-2013-ban DAAD pályázati együttműködés keretében rendszeres kutatóutak a Leibniz-Institute of Surface Modification (Németország, Lipcse) intézetbe

Eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói) gyakorlat és eredményei:

Témavezetőként elnyert pályázatok

 • T34825 sz. OTKA pályázat (2001-2004): „Nagyteljesítményű lézeres abláció jelenségének és gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata”
 • OM/NKFP 3A/071/2004 sz. pályázat (2005-2007) (helyi témavezetőként): „Nanotechnológia és metrológia”, konzorciumi témavezető: Gyulai József akadémikus
 • K 67818 sz. OTKA pályázat (2007-2011): „A lézerindukált előre irányuló átviteli eljárás orvostudományi és anyagmegmunkálási alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata”
 • TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV (2012-2015): Impulzuslézerek alkalmazása az anyagtudományban és a biofotonikában
 • TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0024 (2015): ''ELITEAM''-ELI intézet létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen: interdiszciplináris kutatások megalapozása a lézerek és alkalmazásaik területén”
 • GINOP-2.3.2-15-2016-00036 (2017-2020) „Multimodális optikai nanoszkópiai módszerek fejlesztése és alkalmazása az élet- és anyagtudományi kutatásokban”
 • GINOP-2.2.1-15-2017-00074 (2017-2019) „Nagy teljesítményű lézeres kútmunkálati eszköz fejlesztése felszín alatti termelő és béléscsövek vágásához” témavezető az SZTE részéről

Tudománymetriai adatok:

Tudományos közlemények száma:

-134 referált angol nyelvű folyóiratcikk,

-30 angol nyelvű publikáció konferencia-kiadványokban,

-56 magyar nyelvű publikáció,

-2 disszertáció (kandidátusi, nagydoktori). A referált cikkek összesített impakt faktora 240.244, a közlemények független idézettsége az MTMT alapján 2013, Hirsch index: 26.

 

A teljes publikációs és hivatkozási lista megtekinthető az alábbi linken:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000785

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység:

 • az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat és Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottság tagja
 • a Szegedi Akadémiai Bizottság Fizika Munkabizottságának elnöke 2008-2014. között
 • az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoportjának elnöke 2014-2018. között

Elismerések:

 • a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottságának I. díja 1994-ben és 1996-ban;
 • a Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díja 1995-ben
 • az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Budó Ágoston díja 2013-ban
 • Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 2015-ben
 • Aranykréta díj 2014-ben és 2019-ben

Nyelvismeret

 • Angol, A, B középfok
 • Orosz alapfok