Fizika alapszak (BSc)

Szakismertető
fizikabsc

MIÉRT JÓ FIZIKUSNAK TANULNI?

 • Alapozó ismereteket kapsz fizikából, matematikából és informatikából!
 • Kis létszámú számolási és laboratóriumi gyakorlatokon vehetsz részt, ahol az oktatók egyénileg is tudnak foglalkozni a hallgatókkal!
 • Már hallgatóként bekapcsolódhatsz a Téged érdeklő kutatási területeken folyó munkába!
 • Különböző érdeklődési/kutatási területekre előkészítő specializációk közül választhatsz (fizikus, biofizika, csillagász, környezetfizika vagy optika és lézerfizika specializáció)!

Képzés hossza: 6 félév


Szakfelelős: Dr. Geretovszky Zsolt egyetemi docens (e-mail)

Szakkoordinátor: Dr. Füle Miklós egyetemi docens (e-mail)


IMG_9962MIKRŐL TANULHATOK A FIZIKA BSC-N?


Általános természettudományi ismeretekről: matematika, informatika és elektronika, természettudományos alapismeretek


Fizika szakmai ismereteiről: mechanika, hullámok és optika, termodinamika és statisztikus fizika alapjai; elektromágnesség, relativitáselmélet alapjai; atomfizika és kvantumfizika alapjai; kondenzált anyagok fizikája alapjai; mag-és részecskefizika alapjai; fizikai laboratóriumok; bevezetés az elméleti fizikába (mechanika, elektrodinamika, kvantummechanika, statisztikus fizika); felsőbb matematika; számítógépes módszerek


Nézd meg milyen óráid lesznek félévenként:

Mintatanterv 2017/2018. tanévtől nappali tagozatra felvettek számára

Mintatanterv 2017/2018. tanévtől levelező tagoztara felvettek számára


DSCN10066MIT FOGOK TUDNI FIZIKUSKÉNT?


 • Megismered a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó matematikai, informatikai eljárásokat.
 • Elsajátítod a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket.
 • Tisztában leszel a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival.
 • Rendelkezni fogsz a természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és képes leszel rendszerezni azokat.
 • Ismerni fogod és képes leszel alkalmazni a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket.
 • Képes leszel mérések elvégzésére, a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére és dokumentálására.
 • Birtokában leszel annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához.
 • Képes leszel a tudásod alavető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alkalmazását is.
 • Tisztában leszel a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával.
 • Át fogod látni azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztelhetsz.
 • Képes leszel a szakmához kapcsolódó számítógépes programok alkalmazására, modellezésre, programozásra.

További információ a képzésről:

A szak képzési és kimeneti követelményei

Idegennyelv-ismereti követelmények

Intézményi pontszámításHASZNOS INFORMÁCIÓK VÉGZÉS ELŐTT ÁLLÓKNAK


Szakdolgozati szabályzat


Szakdolgozat bírálati lap


Szakdolgozat védési jegyzőkönyv (amennyiben a védésre a záróvizsga szóbeli részétől időben jól elkülönülten kerül sor)


Záróvizsga rendje

Tanulmányi hírek

Fizikus_mernoki

Új szakkal bővítjük képzési kínálatunkat: 2024. szeptemberétől fizikus-mérnöki alapszakon is tanulhatnak az SZTE Fizikai Intézethez jelentkező hallgatók.

honlap_kep_1

Érdekel a körülötted lévő világ, és megismernéd pontosabban hogyan is működik? Szeretnél az ország egyik legjobb egyetemén egy gyönyörű városban tanulni? Ha a válaszod igen, legyél Te is fizikus- vagy fizikus-mérnök hallgató az SZTE-n!

Friss hírek

IMG_20240613_150457

A fizika és más természettudományok iránt érdeklődő középiskolás diákokkal telt meg az SZTE Fizikai Intézet Budó Ágoston tanterme június 13-án. A tíz középiskolából érkező tanulók és tanáraik számára a Nobel-díjjal jutalmazott Anne L’Huillier tartott előadást.

Kövess minketinstagramYouTube