Hallgatói élet

Közösségek, lehetőségek

Mafihe

A Mafihe – Magyar Fizikushallgatók Egyesülete – 1988-ban létrejött szervezet, amelyek célja a magyarországi fizikusképzés színvonalának emelése szakmai és anyagi támogatás által, illetve hogy lehetőséget biztosítson a hazai fizikus hallgatóknak az egymással és a külföldi fizikushallgatókkal való találkozásra és eszmecserére.

A Mafihe rendszeresen szervez országos szakmai és közösségépítő programokat, mint a Téli iskola vagy a CERN kirándulás, amelyeken a tagok kedvezményesen vehetnek részt. A Szegedi Tudományegyetem fizika szakos és fizika tanár szakos hallgatóinak is van lehetősége csatlakozni a szervezethez. Emellett a Mafihe Szegedi Helyi Bizottsága a szorgalmi időszakokban havonta kétszer szervez szakmai és közösségépítő programokat első sorban a hallgatóknak, de velük együtt minden érdeklődőnek.

A Mafihéről bővebben: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete » A Mafihe hivatalos honlapja

A Szegedi fizikushallgatók Facebook oldala: Physics Students of Szeged | Facebook


EHÖK/HÖK

Az egyetemen a hallgatók egyetemi szintű képviseletét az EHÖK látja el. Amennyiben a hallgatóknak bármilyen problémája van, mind az EHÖK, mind a kari HÖK a rendelkezésükre áll. Emellett a kari HÖK rengeteg programot szervez az egyetemistáknak.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat weboldala: SZTE EHÖK – Az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat honlapja

A kari hallgatói önkormányzat Facebook oldala: SZTE TTIK HÖK | Facebook


fizika5


Pro Physica Hallgatói Alapítvány

Az alapítvány fő célja hozzájárulni széles látókörű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkező fizikusok, fizikatanárok képzéséhez Szegeden. Ennek érdekében belföldi és külföldi ösztöndíjakat nyújt; támogatja a konferencián való részvételeket; konferenciákat, szakmai előadásokat szervez; jegyzeteket, kiadványokat jelentet meg; támogatja a fizikus- és fizikatanár hallgatók közösségi életét, kutatómunkáját, pályamunkáit, a hallgatói könyvtárak létrehozását, fejlesztését; javítja a belföldi és külföldi kapcsolattartást.

Az Alapítvány örömmel fogadja az SZJA 1%-os felajánlásokat!

Szegedi Tudományegyetem | Pro Physica Hallgatói Alapítvány