Fizikus mesterszak (MSc)

Szakismertető
  • Emelt szintű tudásanyagot sajátíthatsz el a fizika különböző területein, a kísérletes laborfizikai munkától kezdve az elméleti kutatások középpontjában álló témakörökig!
  • Jól felszerelt laboratóriumokban, modern műszereket és megfelelő számítógépes kapacitást használva dolgozhatsz!
  • Kilenc témakörből választhatsz tantárgyakat!
  • A Fizikus MSc-képzésen belül a Lézer­fizikus specializációt is választhatod.


Képzés hossza: 4 félév


Szakfelelős: Dr. Fehér László egyetemi tanár (email)

Szakkoordinátor: Dr. Földi Péter egyetemi docens (email)


A szak képzési és kimeneti követelményei


Mintatanterv a 2018/2019. tanévtől felvettek számára


Diplomamunka szabályzat


Diplomamunka opponensi bírálati lapja


Diplomamunka védési jegyzőkönyve (amennyiben a védésre a záróvizsga szóbeli részétől időben jól elkülönülten kerül sor)


Felvételi szabályzat


A jelentkezéshez szükséges letölthető nyomatatványok:

a. ) Tárgyak beszámítási jegyzéke

b.) Útmutató a motivációs levélhez