Fizikus mesterszak (MSc)

Szakismertető
Fizikus_MSC


MIÉRT JÓ FIZIKUS MSC-n TANULNI?

 • Emelt szintű tudásanyagot sajátíthatsz el a fizika különböző területein, a kísérletes laborfizikai munkától kezdve az elméleti kutatások középpontjában álló témakörökig!
 • Jól felszerelt laboratóriumokban, modern műszereket és megfelelő számítógépes kapacitást használva dolgozhatsz!
 • Kilenc témakörből választhatsz tantárgyakat!
 • A Fizikus MSc-képzésen belül a Lézer­fizikus specializációt is választhatod.


Képzés hossza: 4 félév


Szakfelelős: Dr. Fehér László egyetemi tanár (email)

Szakkoordinátor: Dr. Földi Péter egyetemi docens (email)


IMG_0312R


MIKRŐL TANULHATOK A FIZIKA MSC-N?


 • Természettudományi ismeretekről: matematika, informatika és méréstechnika
 • A modern fizika szakmai ismereteiről: atomok és molekulák fizikája, kondenzált anyagok fizikája legfeljebb, mag- és részecskefizika, statisztikus fizika, haladó szintű fizika laboratórium
 • Választható témakörök: haladó elméleti fizika, matematikai fizika, atom- és molekulafizika, kvantumrendszerek fizikája, statisztikus fizika, számítógépes fizika, szilárdtest- fizika, részecske- és magfizika, asztrofizika, csillagászat, biológiai fizika, orvosi fizika, fizikai anyagtudomány, optika és lézerfizika, lézer-anyag kölcsönhatás, környezetfizika
Nézd meg milyen óráid lesznek félévenként:

Mintatanterv a 2018/2019. tanévtől felvettek számára


IMG_0319MIT FOGOK TUDNI FIZIKUSKÉNT?


 • Rendszerszinten és összefüggéseiben fogod ismerni a fizika főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát.
 • Ismerni fogod a fizika elméleti, kísérleti, és számítógépes módszereit, valamint a matematika és az informatika fizikát érintő területeit.
 • Ismerni fogod a tudományos kutatás, az önképzés és a kommunikáció magas szintű módszereit.
 • Tisztában leszel a modern fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival.
 • Magas szinten rendelkezni fogsz a természettudományos ismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és képes leszel rendszerezni azokat.
 • Megtanulod használni azokat a fizikával kapcsolatos terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmát haladó szinten gyakorolni tudod.
 • Elmélyült és alapos szakmai tudást sajátítasz el, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó gyakorlati problémáinak megoldásához.
 • Összefüggéseiben fogod átlátni a szakterületed vizsgálható folyamatait, rendszereit, és tudományos problémáit.
 • Megismered a fizika folyamatait leíró fogalomrendszert és terminológiát, valamint szakterületed széles körű szakirodalmi tájékozottsággal fogsz rendelkezni.

fizika4


MIRE LESZEK KÉPES FIZIKUSKÉNT?


 • Képes leszel a szakterületed vizsgálható folyamatait és rendszereit a fizikai tudományok gyakorlatában elfogadott módszerekkel tesztelni.
 • A fizikai tudományokban szerzett elmélyült ismereteid alapján képes leszel kísérletek tervezésére, kivitelezésére és kiértékelésére.
 • Képes leszel a fizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos kérdések megfogalmazására.
 • Képes leszel tudásod folyamatos gyarapítására és tanulmányaid doktori képzés keretében történő folytatására.
 • Tanulmányaid során szerzett ismereteid és problémamegoldó készséged segítségével képes leszel önálló és irányító munkakörök betöltésére a fizika tudományos eredményeit vagy módszereit felhasználó egyéb területeken (szakigazgatás, környezetvédelem stb.).

További információ a képzésről:

A szak képzési és kimeneti követelményei


Idegennyelv-ismereti követelmények


Felvételi szabályzat


A jelentkezéshez szükséges letölthető nyomatatványok:

a. ) Tárgyak beszámítási jegyzéke

b.) Útmutató a motivációs levélhezHASZNOS INFORMÁCIÓK VÉGZÉS ELŐTT ÁLLÓKNAK


Diplomamunka szabályzat


Diplomamunka bírálati űrlap


Diplomamunka védési jegyzőkönyve (amennyiben a védésre a záróvizsga szóbeli részétől időben jól elkülönülten kerül sor)


Tanulmányi hírek

Fizikus_mernoki

Új szakkal bővítjük képzési kínálatunkat: 2024. szeptemberétől fizikus-mérnöki alapszakon is tanulhatnak az SZTE Fizikai Intézethez jelentkező hallgatók.

honlap_kep_1

Érdekel a körülötted lévő világ, és megismernéd pontosabban hogyan is működik? Szeretnél az ország egyik legjobb egyetemén egy gyönyörű városban tanulni? Ha a válaszod igen, legyél Te is fizikus- vagy fizikus-mérnök hallgató az SZTE-n!

Friss hírek

IMG_20240613_150457

A fizika és más természettudományok iránt érdeklődő középiskolás diákokkal telt meg az SZTE Fizikai Intézet Budó Ágoston tanterme június 13-án. A tíz középiskolából érkező tanulók és tanáraik számára a Nobel-díjjal jutalmazott Anne L’Huillier tartott előadást.

Kövess minketinstagramYouTube