IMG_6671

A szegedi ELI-ALPS lézerei segítségével lepleztek le forró elektronokat kutatók

A szegedi és szegedi kötődésű fizikusok sikeres kísérleteiről a nagyhírű Nature Communications folyóirat számolt be.

A Wigner Fizikai Kutatóközpont által kiadott közlemény szerint a fémekben található, úgynevezett forró elektronok tulajdonságainak vizsgálatában értek el jelentős előrelépést magyar kutatók. Eredményeiket a jövőben olyan fontos területeken használhatják fel, mint a napelemek és nanoméretű áramkörök fejlesztése, illetve különböző szenzorok érzékenységének javítása.


Fémeket fénnyel megvilágítva nagy energiájú elektronok jöhetnek létre, ezeket nevezzük forró elektronoknak. Ezek az elektronok többletenergiájuk révén számos területen hasznosíthatók, mint például kémiai reakciók katalizálásában, napelemek hatékonyabbá tételében, szenzorok érzékenységének növelésében, vagy akár nanoméretű áramkörök fejlesztésében.


A forró elektronokat azonban nagyon nehéz kísérletileg vizsgálni, hiszen az ilyen elektronok a fénynyaláb beérkezése után is a fémben maradnak. A jövőbeli alkalmazásokhoz azonban fontos tudni, hogy mekkora többletenergiával rendelkeznek és azt is, hogy hol helyezkednek el az anyagon belül. Az ELI Lézerközpont, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Szegedi Tudományegyetem és az Energiatudományi Kutatóközpont munkatársai ezekre a kérdésekre adnak választ a Nature Communications című folyóiratban most megjelent cikkükben.


A tanulmány vezető szerzője az ELI-ALPS és az SZTE Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén dolgozó Budai Judit, egyik társszerzője egykori hallgatónk, a tavaly Junior Príma díjban részesült Pápa Zsuzsanna, utolsó szerzője pedig a szintén az SZTE-n diplomázott, jelenleg a Wigner FK-ban Lendület-kutatócsoportot irányító Dombi Péter.