SZTE FI 2023. július

2023. július 31.

Az SZTE Fizikai Intézet a pótfelvételi keretében felvételt hirdet a fizika BSc, fizikatanár, fizikus MSc és csillagász MSc szakjaira.

2023. július 13.

Matematika-fizika tanárszakos hallgatónk, Kardos Gergely II. díjban részesült az áprilisban megrendezett 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekció Természettudomány tantárgypedagógiája tagozatában, „Útkeresés a zene fizikájának tanításához” című dolgozatával. Gergelyt a motivációiról, tapasztalatairól és a jövőbeli terveiről kérdeztük.

2023. július 06.

Nincs olyan szegedi, akit ne furdalna a kíváncsiság, hogy milyen kutatások zajlanak az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézet falai mögött. Számos, az SZTE-n végzett fizikus dolgozik az ELI-ben, köztük Trényi-Sárosi Krisztina is, akit megkértünk, hogy engedjen egy kis betekintést az ELI-be és meséljen az ott végzett munkájáról.

2023. július 04.

Tudjuk, hogy a felvételiző diákoknak a szakválasztás nem egyszerű döntés. Februárban beadtátok a jelentkezéseteket akár több egyetemi szakra is, most pedig itt a lehetőség, hogy a sorrenden módosítsatok. Érveinkkel igyekszünk megerősíteni bennetek, hogy az SZTE Fizika vagy Fizikatanár szak választása a legjobb döntés!

2023. július 03.

Kiss Rebeka fizikushallgatónk „Baktériumsejtek csapdázása és manipulációja optikai csipesszel és mikrofluidikai eszközökkel” című munkájával szerzett II. díjat a 2023 áprilisában, Veszprémben rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földrajz, Matematika szekciójának Orvosi fizika, biofizika tagozatában. Rebekával a kutatási témájáról, a versenyen szerzett tapasztalatairól és jövőbeli terveivel beszélgettünk.