SZTE FI 2023. május

2023. május 22.

Nemrég zajlott le az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciója Veszprémben, a Pannon Egyetemen. Az országos tudományos versenyen több hallgatónk is eredményesen szerepelt.

Lehotai Levente 2022 júniusában szerezte meg nálunk fizikus mesterdiplomáját, azóta már az ELI ALPS-ban dolgozik lézerfizikusként. Levente az OTDK Lézerfizika tagozatában „Nagyenergiájú lézerimpulzusok nemlineáris poszt-kompressziójának 3+1D szimulációja vékony dielektrikum lemezekben” című dolgozatával I. díjban részesült. A kutatási témájáról, motivációiról és a verseny során szerzett tapasztalatairól kérdeztük.


2023. május 16.

Kémia, biológia, fizika, biomérnök, bionika szakos diákok számára kínál nyári munkalehetőséget a szegedi lézeres kutatóközpont.

2023. május 16.

Fehér László átfogó tanulmányt közölt a rangos Annales Henri Poincaré folyóiratban.

2023. május 05.

Kardos Gergely VI. éves fizika-matematika tanárszakos hallgató II. helyezést ért el az OTDK-n.

2023. május 03.

Aktuális híreink.

2023. május 03.

A mesterséges intelligencia (MI) rohamos fejlődését tapasztaljuk, egyre több tudományterületen alkalmazzák a kutatásokban és a mindennapi életünk során is egyre elterjedtebbé válik. Nálunk, a Fizikai Intézetben is egyre több kutatócsoport használja az MI-t a kutatásaikra. Ennek apropóján hívta meg az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék a szemináriumára Lőrincz András fizikust, az SZTE Fizikai Intézet korábbi oktatóját, az ELTE Mesterséges Intelligencia Tanszék tudományos főmunkatársát, a Neurális Információfeldolgozási Csoport vezetőjét, hogy tartson előadást a mesterséges intelligencia múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Előadása után a fizika és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról kérdeztük.