20230516_FeherL

Rangos átfogó tanulmány az Elméleti Fizikai Tanszék professzorától

Fehér László átfogó tanulmányt közölt a rangos Annales Henri Poincaré folyóiratban.

Fehér László, az Elméleti Fizikai Tanszék professzora több mint 50 oldalas, a matematikai fizika területére eső publikációban elemzi klasszikus mechanikai egzaktul megoldható rendszerek egy széles osztályának struktúráját. Ezek a rendszerek egy dimenzióban mozgó, belső szabadsági fokokkal is bíró kölcsönható pontrészecskéket írnak le. A megoldhatóságuk alapját érdekes szimmetriáik teszik lehetővő, melyeket a tanulmány matematikailag precíz módon elemez.