FB_1

Korszerű módszerek az egyetemi oktatásban: folytatódik a tananyagfejlesztés az SZTE Fizikai Intézetben

Az SZTE Fizikai Intézetének célja, hogy hallgatóink az átfogó fizikus szemlélet elsajátítása mellett naprakész, az európai munkaerő-piac elvárásait kiemelkedően teljesítő elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek egyetemi éveik alatt. Ennek érdekében az intézetben folyamatos a tananyagok és az oktatási módszerek fejlesztése és felülvizsgálata.

Intézetünkben folyamatosan nyomon követjük, hogy Fizika alapszakunkon, ill. mesterszakjainkon (Fizikus MSc, Csillagász MSc) frissen végzett hallgatóinktól milyen tudást várnak a munkaerő-piacon, illetve azt is, hogy milyen módszerekkel lehet hatásosan fejleszteni a hallgatók készségeit. Az egyre inkább képi információszerzéshez szokott generációk tanulását segíti, ha az alapozó tantárgyak esetében sok kísérlet kerül bemutatásra, amelyek felvételei később is megtekinthetők. A korszerű mérőkísérletekhez hozzátartozik, hogy szenzorok kerülnek a kísérleti eszközökre, és valós időben mérhetővé és elemezhetővé válnak a vizsgált jelenségek fontos paraméterei. A fejlesztések során ezt a méréstechnikai lehetőséget elérhetővé tesszük a bevezető Mechanika előadás kísérleteinek egy részénél is. Folytatódnak a látványos videóleckék készítései is, ezúttal áramlástani témakörben. Speciális jegyzetet készítünk a Python programozási nyelv fizika területén történő alkalmazásáról szóló kurzushoz, továbbá a Fourier-transzformáció fizikai alkalmazásairól szóló kurzus és a Zenei akusztika kurzus tananyagát is átdolgozzuk. Fejlesztésünkbe a mérnökinformatikus és villamosmérnök hallgatóknak szóló fizikakurzusok aktualizálását is bevontuk.


Mindemellett azon is dolgozunk, hogy az eltérő háttértudással érkező hallgatóink egyaránt örömüket leljék az egyetemi tanulásban. Kiemelkedően jó tanár-diák aránnyal rendelkező képzéseink lehetővé teszik, hogy személyre szabott felkészítést és fejlődési lehetőséget biztosítunk a nagyobb tudással rendelkező, gyorsabban tanuló, tanulmányi versenyeken is jól szereplő diákoknak éppen úgy, mint azoknak, akiknek kicsit több segítségre van szükségük a felzárkózáshoz az első félévekben.


A tananyagfejlesztés ezen üteme után, a tapasztalatok ismeretében további kurzusok anyagainak fejlesztését és aktualizálását tervezzük, hogy ezek segítségével hallgatóink még inkább képesek legyenek helytállni az egyetemi közegben és a későbbiekben a munkaerő-piacon is.